MV SR: Od zníženia veku pre vstup do PZ sa doň hlási 316 mladších než 21 rokov

Bratislava 30. júla (TASR) - Za prvý mesiac od zníženia vekovej hranice pre vstup do polície eviduje Ministerstvo vnútra (MV) SR celkovo 316 záujemcov mladších ako 21 rokov. Pre TASR to uviedli z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.

"Od januára 2023 až doteraz bolo celkom doručených 2023 žiadostí o prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru (PZ). Z toho 525 žiadostí bolo doručených od osôb mladších ako 21 rokov," doplnil rezort vnútra.

Ministerstvo pripomenulo, že PZ dlhodobo realizuje v oblasti prijímania do služobného pomeru viaceré aktivity a akcie, ktoré majú potenciálnym záujemcom priblížiť a propagovať prácu. Kampaň na nábor nových záujemcov a predstavovanie práce policajta robilo aj policajné prezídium.

Rezort pripomenul, že v júli nadobudla účinnosť novela, ktorou sa docielilo zníženie vekovej hranice pre vstup do polície z 21 na 18 rokov. Absolventom škôl to umožnilo bezprostredne po získaní úplného stredoškolského vzdelania a po úspešnom absolvovaní prijímacieho konania plnohodnotne nastúpiť do služieb polície.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.