Myjava: Mesto poskytne dotácie na kultúru a šport

Myjava 1. augusta (TASR) - Mesto Myjava poskytne dotácie na podporu aktivít v oblasti kultúry, športu, sociálnych vecí či vzdelávania. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.

Uchádzať sa o ne môžu fyzické osoby za účelom podpory prospešných služieb a prospešných alebo verejnoprospešných účelov pri príprave a realizácii aktivít v oblasti kultúry a športu. "Finančný príspevok samospráva poskytne na základe písomnej žiadosti, ktorú žiadateľ doručí najneskôr 31. januára do podateľne mestského úradu," uviedol Hrin.

Ako doplnil, pri rozhodovaní o výške príspevku sa napríklad prihliada na význam plánovaných aktivít pre mesto, na finančnú náročnosť realizovaných činností alebo samotnú účelnosť príspevku. Termín na podávanie žiadostí o dotáciu je stanovený do 15. októbra.

"Treba pamätať na to, že finančný príspevok od mesta je doplnkovým zdrojom a nie je možné z neho vykryť celú navrhovanú činnosť žiadateľa. Na poskytnutie príspevku neexistuje právny nárok," informoval hovorca mesta.