MZVEZ: M. Wlachovský ocenil budúcoročné priority Európskej komisie

Bratislava 13. septembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Wlachovský ocenil budúcoročné zámery a priority Európskej komisie (EK), ktoré v stredu predstavila jej predsedníčka Ursula von der Leyenová vo výročnej správe o stave Únie. Patria medzi ne rozširovanie Európskej únie (EÚ), globálna bezpečnosť, sociálna oblasť a jednotný trh, zelená a digitálna tranzícia či rozšírenie ochrany a pomoci pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny.

"Verím, že tak ako uplynulé štyri roky, aj posledný rok funkčného obdobia EK sa ponesie v znamení úspešného zavádzania iniciatív, ktoré Úniu posilnia a pripravia na budúcnosť. Nezabúdajme, že Komisia popri svojich stanovených úlohách čelila v uplynulých rokoch i bezprecedentným globálnym výzvam, akými boli pandémia COVID-19, hospodársko-energetická kríza či ruská agresia proti Ukrajine," skonštatoval Wlachovský.

Osobitne vyzdvihol tému ďalšieho rozširovania EÚ. Pripomenul, že proces musí byť objektívny, má vychádzať zo spôsobilostí kandidátskych krajín i vnútornej pripravenosti Únie. "Plne sa stotožňujem s predsedníčkou Komisie, že posledné veľké rozšírenie spred 20 rokov, ktoré sa týkalo aj Slovenska, bolo úspešným príbehom. Som presvedčený, že nastal čas na jeho pokračovanie," dodal minister.

Predsedníčka EK každoročne v správe o stave Únie hodnotí výsledky dosiahnuté v uplynulom období a predstavuje hlavné priority na nasledujúci rok. Na správu nadväzuje tzv. vyhlásenie o zámere, ktoré obsahuje súbor konkrétnych iniciatív s cieľom podrobnejšieho rozpracovania v pracovnom programe EK.