Nadácia ŽSK pre podporu rodiny od júla 2018 finančne podporila 410 rodín

Žilina 2. augusta (TASR) – Nadácia Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) pre podporu rodiny od júla 2018 finančne podporila 410 rodín a jednotlivcov z každého regiónu kraja. Výška finančnej pomoci je v priemere 500 eur. Pri príležitosti piateho výročia vzniku nadácie o tom v stredu informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.

Doplnila, že nadácia poskytuje rodinám aj hmotnú pomoc a v minulom roku prerozdelila približne 3400 eur do 110 rodín. Úzko spolupracuje aj s Rodinným centrom pomoci, v ktorom počet odborných poradenstiev počas piatich rokov presiahol 1000 a počet klientov, ktorí potrebujú odborne poradenstvo, sa každoročne zvyšuje, uviedla.

Správkyňa nadácie Anna Verešová podotkla, že pomoc je prostredníctvom jednoduchej žiadosti dostupná každému obyvateľovi kraja. "Každý žiadateľ uvádza v žiadosti referenciu – kontaktnú osobu z radov odborníkov, s ktorými spolupracuje pri riešení svojej životnej situácie. Znamená to, že finančná pomoc od nadácie je podmienená spoluprácou s ďalšími odborníkmi a cieľom je komplexná pomoc," vysvetlila.

Nadácia ŽSK vznikla s cieľom podporovať jednotlivcov a rodiny v sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi. Rodinné centrum pomoci je členom celoslovenskej Siete pomoci, ktorá vznikla ako výstup projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. Nadácia a Rodinné centrum sú tiež súčasťou Regionálnej platformy pre pomoc obetiam trestných činov na úrovni ŽSK, dodala Lacová.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.