Notárska komora: Prvozápis spoločnosti s ručením obmedzeným sa zjednoduší

Bratislava 17. októbra (TASR) - Podanie návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným bude od novembra možné aj u notára. V prípade ostatných právnych foriem to bude možné od januára 2025. TASR o tom informovala Daniela Ďurajová z Notárskej komory SR.

"Výhodou postupu registrácie cez notára by mala byť najmä neformálnosť a rýchlosť procesu. Ak budú splnené všetky legislatívou vyžadované podmienky, notár je schopný vykonať prvozápis do niekoľkých minút," dodala s tým, že po úspešnej registrácii vznikne spoločnosť s ručením obmedzením nasledujúci deň. Vtedy bude notár oprávnený vydať aj prvý výpis z obchodného registra.

Žiadosť notárovi o prvozápis môžu podať všetci konatelia. Môžu sa nechať zastúpiť notárom, advokátom alebo právnickou osobou, personálne alebo majetkovo prepojenou s konateľom. Iná osoba nemôže navrhovateľa pri podávaní registračných žiadostí u notára zastupovať. Základná odmena notára je pri prvozápise spoločnosti stanovená na sumu 150 eur bez DPH.