NRSR: Hajko kritizuje zmeny od SNS, pri infozákone vidí rozpor s právami občanov

Bratislava 30. mája (TASR) - Návrh poslancov Národnej rady (NR) SR za SNS na zmenu infozákona je v rozpore so základnými ústavnými právami. Vyhlásil to poslanec za KDH Jozef Hajko. Okrem toho spochybňuje aj novelu zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie. Hajko zmenu označil za pelendrekový zákon, ktorým chce SNS pritvrdiť podmienky fungovania médií. Zmeny podľa jeho slov KDH odmieta.

"Obávam sa, že podmieňovanie poskytnutia informácií zo strany povinnej osoby zaplatením akéhokoľvek poplatku, ako to navrhuje SNS, môže byť porušením základného ústavného práva na informácie," uviedol Hajko na margo zmien v infozákone. Pripomenul, že Ústava SR zaručuje občanom právo na informácie a zákon upravuje podmienky jeho využívania. Rozumie, že v praxi dochádzalo aj k situáciám zneužívania infozákona na šikanovanie povinných osôb, tieto prípady však podľa neho treba riešiť individuálne a nie celoplošným spoplatnením služby. "Slobodný prístup k informáciám považujem za jeden zo základných prostriedkov verejnej kontroly moci na akejkoľvek úrovni jej vykonávania," zdôraznil.

Namieta tiež, že predloženiu novely nepredchádzala verejná odborná diskusia. "Žiadne narýchlo pripravené opatrenia nijako neprispievajú k upokojeniu napätia v spoločnosti, ktorého sme v súčasnosti svedkami. Akýkoľvek zásah politickej moci do ústavných práv občanov i výkonu verejnej kontroly novinármi, zásadne odmietame," dodal.

V novele zákona o vydavateľoch publikácií zas vidí snahu vládnej koalície "zabetónovať" sa pri moci. Ustanovením, aby diskutéri pod článkami na weboch nemohli vystupovať anonymne, urobia vládni politici podľa Hajka z médií tvorcov a držiteľov databáz o súkromných údajoch diskutérov. "To bude v zjavnom rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov, ktorého snahou je chrániť osobné údaje ľudí pred zneužívaním rôzneho druhu," upozornil.

Podľa Hajka návrh SNS navyše vôbec nerieši primárny problém, ktorým sú nenávistné komentáre na sociálnych sieťach. "Nenávistné vyjadrenia sú problém tiež na sociálnych sieťach, kde sa komentujú statusy. Čiže Slovensko by muselo donútiť veľkých hráčov, aby boli používatelia jednoznačne identifikovaní," uzavrel.

Poslanci za SNS predložili do NR SR viaceré novely. Zmenami v infozákone chcú spoplatniť poskytovanie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Hovoria o zavedení mechanizmu, ktorý by umožnil povinným osobám efektívnejšie riadiť proces poskytovania informácií a zabezpečiť úhradu nákladov spojených s rozsiahlym vyhľadávaním a sprístupňovaním informácií. V novele zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie chce SNS opätovne zaviesť inštitút práva na opravu a presadiť nové povinnosti pre prevádzkovateľov spravodajských portálov v súvislosti s diskutérmi.