NRSR: Poslanci odmietli novely týkajúce sa protifašistického odboja a ITP

Bratislava 7. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok odmietli novelu zákona o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ako aj novelu zákona o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov (ITP). Obe predložil opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS).

Zmenou zákona o protifašistickom odboji chcel zamedziť zneužívaniu protifašistického odboja či odkazu Slovenského národného povstania na propagáciu proruských naratívov. Do zákona navrhoval doplniť ustanovenie, ktorým by sa zakázalo zneužívať odkaz protifašistického odboja a zneužívať pietne a spomienkové akcie pri príležitosti významných historických výročí a pamätných dní na obhajobu, propagáciu a oslavu "nedemokratických režimov Sovietskeho zväzu, iných domácich a zahraničných komunistických režimov (vrátane režimu Komunistickej strany Československa a Komunistickej strany Slovenska), ako aj dnešného imperialistického režimu Vladimira Putina". Slovenský zväz protifašistických bojovníkov návrh odmietal a označil ho za protidemokratický.

Novelou zákona o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ITP chcel predkladateľ odstrániť problém s dlhodobou nefunkčnosťou komisie na kontrolu používania ITP. Argumentoval, že požiadavky na jej zloženie neumožnili od jej zavedenia komisiu až doteraz kreovať. Navrhoval preto upraviť požiadavky na dvoch členov komisie.