NRSR: Výbor pre kultúru odobril návrh na zmenu rozhodovacej právomoci v FPU

Bratislava 16. apríla (TASR) - Finálne rozhodovanie o udelení dotácií Fondu na podporu umenia (FPU) má prejsť z odborných hodnotiacich komisií na rozšírenú radu fondu, v ktorej budú mať prevahu nominanti Ministerstva kultúry (MK) SR. Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá na utorkovom rokovaní odobril pozmeňovací návrh, s ktorým prišiel predseda výboru Roman Michelko (SNS).

Odborné hodnotiace komisie v jednotlivých oblastiach podpornej činnosti FPU budú mať status poradného orgánu, na ktorého stanovisko rada prihliada, no nie je pre ňu záväzné. Súčasne sa zvyšuje počet členov rady z deviatich na 13, pričom sa toto číslo dosiahne navýšením počtu členov rady, ktorých nominuje bez návrhu rezort kultúry.

"Predpokladám, že 92 - 93 percent odporúčaní komisií ostane bez zásahov," upozornil Michelko. Ozrejmil, že rada zložená z nespochybniteľných autorít má mať právomoc odvolacieho orgánu, ktorý dokáže zvrátiť "do očí bijúce" absurdity. K takým podľa Michelka v minulosti dochádzalo. "V rozprave v parlamente budem ilustrovať príklady takýchto rozhodnutí," vyhlásil. Argumentuje tiež názorom značnej časti kultúrnej obce nespokojnej s doterajším fungovaním FPU.

Voči návrhu sa už minulý týždeň ohradili zástupcovia opozície, v zmenách vidia de facto zrušenie verejnoprávneho charakteru podporného fondu a zrušenie princípov nezávislého rozhodovania o dotáciách. "Tieto návrhy nás vracajú do čias mečiarizmu," uviedla na utorkovom rokovaní členka výboru Dana Kleinert (PS).

Člen výboru Dušan Jarjabek (Smer-SD) zdôraznil, že zmeny majú ambíciu zlepšiť fungovanie FPU s ohľadom "na mieru nepokojnosti s jeho fungovaním".

Podpredsedníčka výboru Zora Jaurová (PS) opakovane kritizovala prebiehajúci legislatívny proces, poukázala na limitované možnosti pripomienkovania. Rovnako i to, že k návrhu, ktorý je už v druhom čítaní, prichádza ďalšia úprava zásadne meniaca podmienky a pomery v rade fondu. "Považujem to za ohýbanie legislatívneho procesu," zdôraznila.

Člen výboru Roman Malatinec (Hlas-SD) uviedol, že zmeny chápe ako snahu zaviesť jasne stanovený systém a možnosť odvolacieho inštitútu, ktorý prispeje k transparentnému rozhodovaniu o verejných prostriedkoch. Je za nájdenie konsenzu výboru. "Viem si v tejto súvislosti predstaviť napríklad rozšírenie rady aj o zástupcov samosprávnych združení, ako SK8 či ZMOS," uviedol.

Výbor napokon Michelkov návrh rátajúci aj s navýšením rozpočtu FPU o 200.000 eur väčšinou hlasov odporučil na schválenie v pléne.