NRSR: Výbor pre kultúru odobril návrh na zmenu rozhodovacej právomoci v FPU (2)

Bratislava 16. apríla (TASR) - Finálne rozhodovanie o udelení dotácií Fondu na podporu umenia (FPU) má prejsť z odborných hodnotiacich komisií na rozšírenú radu fondu, v ktorej budú mať prevahu nominanti Ministerstva kultúry (MK) SR. Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá na utorkovom rokovaní odobril pozmeňovací návrh, s ktorým prišiel predseda výboru Roman Michelko (SNS).

Odborné hodnotiace komisie v jednotlivých oblastiach podpornej činnosti FPU budú mať status poradného orgánu, na ktorého stanovisko rada prihliada, no nie je pre ňu záväzné. Súčasne sa zvyšuje počet členov rady z deviatich na 13, pričom sa toto číslo dosiahne navýšením počtu členov rady, ktorých nominuje bez návrhu rezort kultúry.

"Predpokladám, že 92 - 93 percent odporúčaní komisií ostane bez zásahov," upozornil Michelko. Ozrejmil, že rada zložená z nespochybniteľných autorít má mať právomoc odvolacieho orgánu, ktorý dokáže zvrátiť "do očí bijúce" absurdity. K takým podľa Michelka v minulosti dochádzalo. "V rozprave v parlamente budem ilustrovať príklady takýchto rozhodnutí," vyhlásil. Argumentuje tiež názorom značnej časti kultúrnej obce nespokojnej s doterajším fungovaním FPU.

Voči návrhu sa už minulý týždeň ohradili zástupcovia opozície, v zmenách vidia de facto zrušenie verejnoprávneho charakteru podporného fondu a zrušenie princípov nezávislého rozhodovania o dotáciách. "Tieto návrhy nás vracajú do čias mečiarizmu," uviedla na utorkovom rokovaní členka výboru Dana Kleinert (PS).

Člen výboru Dušan Jarjabek (Smer-SD) zdôraznil, že zmeny majú ambíciu zlepšiť fungovanie FPU s ohľadom "na mieru nepokojnosti s jeho fungovaním".

Podpredsedníčka výboru Zora Jaurová (PS) opakovane kritizovala prebiehajúci legislatívny proces, poukázala na limitované možnosti pripomienkovania. Rovnako i to, že k návrhu, ktorý je už v druhom čítaní, prichádza ďalšia úprava zásadne meniaca podmienky a pomery v rade fondu. "Považujem to za ohýbanie legislatívneho procesu," zdôraznila.

Člen výboru Roman Malatinec (Hlas-SD) uviedol, že zmeny chápe ako snahu zaviesť jasne stanovený systém a možnosť odvolacieho inštitútu, ktorý prispeje k transparentnému rozhodovaniu o verejných prostriedkoch. Je za nájdenie konsenzu výboru. "Viem si v tejto súvislosti predstaviť napríklad rozšírenie rady aj o zástupcov samosprávnych združení, ako SK8 či ZMOS," uviedol.

Výbor napokon Michelkov návrh rátajúci aj s navýšením rozpočtu FPU o 200.000 eur väčšinou hlasov odporučil na schválenie v pléne.

FPU v reakcii na odsúhlasený návrh upozornil, že neprimerane koncentruje rozhodovacie právomoci do rúk jedného z troch orgánov fondu - rady. Dodáva, že súčasný proces posudzovania žiadostí odbornými komisiami prebieha podľa jasne stanovených a verejne dostupných kritérií a zabezpečuje v systéme transparentnosť. Poukazuje tiež na to, že rozšírením rady o nominantov rezortu kultúry sa posilní politický a, naopak, zníži verejnoprávny charakter FPU.

"Navrhovaný proces zároveň neprimerane oddiali poskytovanie finančných prostriedkov, keďže rada bude musieť prehodnotiť približne 5000 žiadostí ročne, na čo nebude mať dostatočnú technickú ani časovú kapacitu," upozornila hovorkyňa FPU Eva Turanská. V mene fondu poukazuje tiež na navrhovanú novú kompetenciu rady, ktorá jej dáva možnosť menovať a rušiť odborné komisie. "Nie je však uvedené, za akých pravidiel a v akých prípadoch bude disponovať takouto kompetenciou. Takáto zmena by do systému vniesla nestabilitu," skonštatovala Turanská.

UPOZORNENIE: Správa je rozšírená o 9. a 10. odsek.