O priestupkoch (372/1990 Zb.)

372-1990.png

[z 28. augusta 1990]

Verzia zákona účinná od 1.8.2022 tu.