O priestupkoch (372/1990 Zb.)

372-1990_2024.png

[z 28. augusta 1990]

Verzia zákona účinná od 15.3.2024.