Ombudsman apeluje, aby sa v kampani neútočilo na ľudské práva a slobody

Bratislava 4. septembra (TASR) - Súčasťou predvolebnej kampane a politického boja by nemali byť priame či nepriame útoky na základné ľudské práva a slobody akejkoľvek skupiny obyvateľov SR. Apeluje na to verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.

Ochranca sa obáva, že vyostrená rétorika proti základným právam a slobodám môže mať neskôr vplyv na konanie orgánov verejnej moci spôsobom, ktorý bude v rozpore s princípmi demokratického a právneho štátu.

"Obyvatelia Slovenskej republiky budú mať oprávnene pocit zraniteľnosti, ako aj obavu, že napríklad orgány verejnej moci adekvátne nezasiahnu pri ochrane pred útokom na ľudské práva či pri zásahu do dôstojnosti obyvateľov," zhrnul Dobrovodský.