Oprava: Vláda: Príspevky za ubytovanie odídenca sa znížia (2)

Domáca redakcia TASR prosí odberateľov, aby si v správe "Vláda: Príspevky za ubytovanie odídenca sa znížia (2)", vydanej v stredu 21. februára o 12.54 h, odstránili z 1. odseku 2. vetu.

a upravili si v 1. odseku 2. vetu:

Rozhodla o tom na stredajšom zasadnutí.

Správne má byť:

Rozhodla o tom vláda na stredajšom zasadnutí.

Za chybu sa ospravedlňujeme.

Nasleduje opravené znenie:

Bratislava 21. februára (TASR) - Príspevky za ubytovanie odídenca sa znížia. Rozhodla o tom vláda na stredajšom zasadnutí.

V prípade poskytnutia ubytovania v bytoch a rodinných domoch sa výška príspevku na ubytovanie odídenca upraví na päť eur za jednu noc. "Dôvodom tejto úpravy je zrovnoprávnenie výšky poskytnutého príspevku bez ohľadu na vek ubytovaných, najmä s ohľadom na zraniteľnosť osôb, ktoré nedovŕšili vek 15 rokov, a pre ktoré je zabezpečenie ubytovania prioritou," priblížila vláda.

Nariadenie taktiež určuje aj maximálnu výšku príspevku, ktorú je možné vyplatiť za poskytovanie ubytovania v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie podľa počtu miestností. V prípade jednej obytnej miestnosti bude maximálna výška 390 eur. Za dve izby bude vyplatených najviac 540 eur. Za tri miestnosti vyplatí štát maximálne 720 eur a za štyri a viac izieb 900 eur.

V nebytových priestoroch slúžiacich na krátkodobé ubytovanie sa podľa materiálu príspevok zníži z 12 na desať eur za noc ubytovania odídenca nad 15 rokov. V prípade odídencov do 15 rokov bude príspevok znížený zo šesť eur na päť eur za noc.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vysvetlil úpravy aktuálnymi možnosťami štátneho rozpočtu. "Chceme naďalej pomáhať, no musíme pomoc prispôsobiť aktuálnym finančným možnostiam," vysvetlil po rokovaní vlády. Napriek zníženiu príspevkov ide podľa neho stále o pomerne veľkú finančnú pomoc. Informoval, že o pokračovaní pomoci rozhodne i to, či sa na ňu nájdu externé zdroje z eurofondov. "Ak sa nám to podarí nájsť, budeme v tomto projekte radi pokračovať, ak nie, budeme to musieť prehodnotiť," uviedol Šutaj Eštok. Dodal, že vláda by mala v mať tejto veci jasno do konca marca.

UPOZORNENIE:

Správa je rozšírená o posledný odsek.

TASR ponúka k správe zvukový záznam.