Oznámenie: Konferencia Vysoké školy a spoločnosť

Konferencia pod názvom Vysoké školy a spoločnosť - od dialógu k spoločným cieľom sa uskutoční vo štvrtok 5. októbra o 09.00 h v priestoroch Ekonomickej univerzity, Dolnozemská 1/b v Bratislave. Konferencia sa koná pod záštitou a za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniela Bútoru. Podujatie je venované stavu vysokých škôl na Slovensku, uplatniteľnosti absolventov na trhu práce, konkurencieschopnosti vzdelávacích inštitúcií v porovnaní so zahraničnými školami a etickým princípom v akademickom prostredí.

Hostia a rečníci:

- Michal Fedák, štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo,

- Vladimír Hiadlovský, prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici

- Mário Lelovský, viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov,

- René Bílik, rektor Trnavskej univerzity v Trnave,

- Stanislav Kmeť, emeritný rektor Technickej univerzity v Košiciach,

- Martin Kahanec, profesor Stredoeurópskej univerzity vo Viedni,

- Bohunka Koklesová, rektorka Vysokej školy výtvarných umení,

- Michaela Kršková, generálna riaditeľka Výskumnej a inovačnej autority ÚV SR,

- Martin Jančo, generálny riaditeľ M2M Solutions s.r.o.,

- Katarína Slobodová Nováková, rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,

- Pavol Sovák, emeritný rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V prípade záujmu, organizátori zabezpečia individuálne rozhovory s účastníkmi konferencie.

Účasť je potrebné zaslať na e-mail: [email protected]

TASR o tom dnes informovali z odboru komunikácie a marketingu MŠVVŠ SR.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.