Oznámenie: Pokračovanie 103. schôdze NR SR - akreditácia

V nadväznosti na rozhodnutie predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára, ktorým odložil začiatok 103. schôdze Národnej rady SR na pondelok 11. septembra odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR informuje o organizačných pokynoch pre médiá:

- 103. schôdza NR SR bude pokračovať v pondelok 11. septembra o 09.00 h v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu v Bratislava.

- Snímanie priebehu mimoriadnej schôdze bude možné z balkóna Zimnej jazdiarne. Vstup mediálnych pracovníkov bude umožnený v limitovanom rozsahu jeden štáb (v zložení redaktor a kameraman) na redakciu audiovizuálneho média a dve osoby printového/webového média a to do naplnenia kapacity.

- Štandardný fototermín pre médiá v sále (kameramani, fotografi) sa bude konať v úvode schôdze, t. j. o 09.00 h.

- Prípadné mediálne výstupy a tlačové vyhlásenia sa budú môcť uskutočňovať vo vyhradenom priestore vo foyeri Zimnej jazdiarne.

- V prípade záujmu o mediálne výstupy mimo vyhradeného priestoru je treba kontaktovať obor komunikácie s médiami a verejnosťou ([email protected] ), v dostatočnom predstihu.

- Mimoriadnu schôdzu bude možné sledovať online na webovej stránke www.nrsr.sk a na Youtube kanáli.

V prípade záujmu o účasť na 103. schôdzi Národnej rady SR je nevyhnutná opätovná predchádzajúca akreditácia a to zaslaním e-mailu na [email protected] (meno, priezvisko, redakcia, číslo OP) do pondelka 11. septembra do 07.00 h.

Po obdržaní žiadosti o akreditáciu zašlú potvrdzujúci e-mail.

Zároveň odbor komunikácie s médiami a verejnosťou upozorňuje, že vstup bude umožnený len na základe udelenej akreditácie.

TASR o tom dnes informovali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.