Oznámenie: Pracovný program podpredsedníčky vlády SR Lívie Vašákovej

Pracovný program podpredsedníčky vlády SR pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívie Vašákovej v dňoch 21. – 22. augusta:

pondelok 21. augusta

10.00 Podpredsedníčka vlády SR Lívia Vašáková sa

zúčastní na Pietnej spomienke na obete okupácie

Československa vojskami Varšavskej zmluvy,

Bratislava, pri Pamätnej tabuli na Univerzite

Komenského, Šafárikovo námestie

Zahraničná pracovná cesta Praha, Česká republika, 21. - 22. augusta:

Podpredsedníčka vlády odcestuje spolu s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Petrom Balíkom na zahraničnú pracovnú cestu do Českej republiky.

Cieľom zahraničnej cesty je výmena skúseností a príkladov dobrej praxe v téme efektívneho čerpania fondov EÚ a implementácie plánu obnovy a odolnosti. Súčasťou programu bude aj obhliadka úspešných projektov financovaných z fondov EÚ v Českej republike.

pondelok 21. augusta

18.25 Spomienkový pietny akt pri príležitosti 55.

výročia okupácie Československa

Praha, budova českého rozhlasu, Vinohradská 12

Podpredsedníčka vlády SR Lívia Vašáková si spolu s ministrom investícií Petrom Balíkom a šátnym tajomníkom ministerstva investícií Martinom Bezekom uctí obete 55. výročia vpádu vojsk krajín Varšavskej zmluvy do Československa.

utorok 22. augusta

09.00 Otvorenie expertnej diskusie v oblasti čerpania

fondov EÚ

Príhovor podpredsedu vlády ČR Ivana Bartoša

Príhovor podpredsedníčky vlády SR Lívie Vašákovej

Príhovor ministra Petra Balíka

Príhovor generálneho riaditeľa sekcie koordinácie

európskych fondov medzinárodných vzťahov a

cestovného ruchu Stanislava Schneidra

Praha, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, hlavná

budova, Staroměstské náměstí 6, hlavná konferenčná

miestnosť

Vstup médií o 08.50 h

10.00 Projekt Centrálne dispečerské pracovisko v Prahe

Po úvodnom predstavení projektu podpredsedníčka

vlády SR Lívia Vašáková spolu s ministrom

investícií Petrom Balíkom navštívia miestnosť

dispečerského pracoviska v Prahe.

Po prehliadke bude priestor pre krátke vyjadrenie

pre médiá (10 min.)

11.30 Projekty: Špecializované dátové centrum + EDUBO

Edukačná platforma pre bezpečnú on-line výuku

V rámci prezentácie projektov podpredsedníčka

vlády SR Lívia Vašáková spolu s ministrom

investícií Petrom Balíkom navštívia priestory

renovačnej linky, kde sa prerábajú počítače pre

deti zo sociálne slabších rodín v rámci projektu

EDUBO.

12.30 Návrat na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Pokračovať bude program bez prítomnosti médií.

TASR o tom dnes informovali z Kancelárie podpredsedníčky vlády SR pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.