Oznámenie: Zvolanie 103. schôdze Národnej rady SR - dnes

Podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov na žiadosť skupiny poslancov zvoláva predseda NR SR Boris Kollár 103. schôdzu NR SR.

Schôdza sa uskutoční dnes, v piatok 8. septembra v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu po skončení 101. schôdze NR SR.

Poslanci navrhujú prerokovať na schôdzi body programu:

1. Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1773)

2. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1774) – prvé čítanie

Dodatočná akreditácia na: [email protected] (meno, priezvisko, číslo OP).

Organizačné informácie v súvislosti s konaním schôdze NR SR v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu:

- Snímanie priebehu mimoriadnych schôdzí bude možné z balkóna Zimnej jazdiarne. Vstup mediálnych pracovníkov bude umožnený v limitovanom rozsahu jeden štáb (v zložení redaktor a kameraman) na redakciu audiovizuálneho média a 2 osôb printového/webového média a to do naplnenia kapacity.

- Štandardný fototermín pre médiá v sále (kameramani, fotografi) sa bude konať v úvode mimoriadnej schôdze.

- Prípadné mediálne výstupy a tlačové vyhlásenia sa budú môcť uskutočňovať vo vyhradenom priestore vo foyer Zimnej jazdiarne.

- V prípade záujmu o mediálne výstupy mimo vyhradeného priestoru je potrebné kontaktovať odbor komunikácie s médiami a verejnosťou ([email protected]) v dostatočnom predstihu.

- Mimoriadnu schôdzu bude možné sledovať online na webovej stránke www.nrsr.sk a na našom YouTube kanáli NR SR.

TASR o tom dnes informovali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.