Pacienti sa nevedia dostať k viacerým špecialistom, obracajú sa aj na poisťovne

Bratislava 1. augusta (TASR) - Medzi špecialistov, ku ktorým sa majú pacienti problém dostať, patria endokrinológ, neurológ či diabetológ. Problém je aj pri ďalších špecializáciách. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré TASR poskytli zdravotné poisťovne. Potvrdili, že viacerí pacienti sa na nich obracajú so žiadosťou o pomoc pri hľadaní lekára.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) poukázala na to, že chýbajú endokrinológovia, klinickí onkológovia, neurológovia, reumatológovia, urológovia, pediatri aj všeobecní lekári. Upozornila na to, že výpadok lekárov nie je v každom kraji rovnaký. Deklarovala, že sa snaží postarať o poistencov vo všetkých regiónoch. "Každej žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zazmluvnenie sa snažíme vyhovieť," uviedla pre TASR Ivana Štefúnová z oddelenia komunikácie zdravotnej poisťovne.

Ozrejmila, že VšZP pravidelne prehodnocuje naplnenie siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Môže však podľa jej slov pracovať iba s poskytovateľmi, ktorí sú na trhu. VšZP v prípade zhoršenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti v niektorej odbornosti v regióne prehodnotí žiadosti iných poskytovateľov o uzatvorenie zmluvy, prípadne ich osloví. Žiada tiež existujúcich poskytovateľov o súčinnosť.

VšZP deklarovala, že pri hľadaní poskytovateľa zdravotnej starostlivosti poistencom pomáha. Môžu sa ňu obrátiť na jej webe alebo call centre. "Hoci platná legislatíva nezverila zdravotnej poisťovni takúto činnosť, ide teda o prejav proklientského správania sa k poistencovi, pričom aj zdravotná poisťovňa naráža na kapacitné limity a ochotu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti," doplnila Štefúnová. Problém s nedostatkom lekárov nemožno podľa nej vyriešiť z úrovne zdravotnej poisťovne. "Potrebné je systémové riešenie na úrovni ministerstva zdravotníctva," dodala.

Zdravotná poisťovňa Dôvera mesačne eviduje desiatky podnetov od pacientov, ktorí majú problém nájsť si všeobecného lekára či špecialistu. "Naši poistenci potrebujú pomôcť nájsť termín najčastejšie u endokrinológa, neurológa a diabetológa," uviedla pre TASR PR špecialistka Dôvery Slavomíra Lorencová. Pripomenula, že povinnosť zabezpečiť pacientom dostupného všeobecného lekára majú vyššie územné celky (VÚC). "Ak sa na nás VÚC obráti s požiadavkou zazmluvniť nových lekárov, vždy robíme maximum, aby sme tejto požiadavke vyhoveli," doplnila.

Dôvera poukázala na to, že poistencom vytvorila web mapazdravotnictva.sk, kde si vedia pozrieť ambulancie jej zazmluvnených špecialistov. "Nájdu tam na ne aj potrebný kontakt," doplnila Lorencová. V prípade, že sa na Dôveru obráti poistenec s požiadavkou o pomoc so zabezpečením zdravotnej starostlivosti, poskytne mu zoznam zmluvných poskytovateľov. "Ak sa poistencovi nepodarí získať termín ani u jedného z nich, poskytovateľov kontaktujeme priamo my," povedala.

Problémom Slovenska je podľa zdravotnej poisťovne vo veľkej miere vysoký počet návštev u lekára a nedostatočné kompetencie sestier. "V zahraničí sestry poskytujú zdravotnú starostlivosť pacientom v oveľa širšom rozsahu, čím odbremeňujú lekárov," dodala.

Aj Union zdravotná poisťovňa (ZP) eviduje podnety poistencov k hľadaniu lekárov. Medzi najviac žiadané špecializácie podľa nej patria pneumológia, neurológia, diabetológia, endokrinológia, urológia, imuno-alergológia či gastroenterológia. Rovnako aj detská psychiatria, detská neurológia či detská gastroenterológia.

Union ZP deklarovala, že má záujem o uzavretie zmluvy s každým lekárom - špecialistom, ktorý splní zákonom stanovené podmienky. K čo najdostupnejšej zdravotnej starostlivosti pre jej poistencov podľa nej prispieva služba "Pomáhame nájsť lekára". Poukázala tiež na to, že ako jediná poisťovňa má v rámci hodnotenia lekárov zavedený ukazovateľ on-line objednanie sa na vyšetrenie. "Navyše, naše webové vyhľadávanie lekárov je prepojené s najväčšími on-line objednávkovými systémami, vďaka ktorým sa naši poistenci vedia objednávať na konkrétny termín vyšetrenia," uzavrela hovorkyňa zdravotnej poisťovne Kristína Baluchová.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou upozornil, že s dostupnosťou ambulantnej zdravotnej starostlivosti je v praxi veľký problém. Pacienti podľa neho čakajú na vyšetrenie u špecialistu bežne aj niekoľko mesiacov či rokov. Poukázal tiež na to, že viac ako štvrť milióna ľudí nemá zazmluvneného všeobecného lekára. Asociácia na ochranu práv pacienta podotkla, že dostať sa k špecialistovi je problém aj v hlavnom meste. Ministerstvo zdravotníctva reagovalo, že k stabilizácii má prispieť reforma ambulantného sektora.