Politologička: Falošná kandidatúra do EP môže narúšať politickú dôveru občanov

Bratislava 17. marca (TASR) - Kandidatúra poslancov Národnej rady (NR) SR a ministrov, ktorí si neplánujú uplatniť mandát v Európskom parlamente (EP), môže prispievať k narúšaniu politickej dôvery občanov v eurovoľbách. Upozornila na to politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Aneta Világi. Politológ zo Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraj Marušiak si naďalej myslí, že Európska politika nie je predmetom prvoradej pozornosti voličov.

"Viacerí poslanci NR SR, ale aj členovia exekutívy vopred verejne deklarovali, že ich účasť na kandidátnej listine má slúžiť len na získanie podpory voličov pre danú stranu, ale v prípade zisku mandátu do EP by si ho neuplatnili. Takáto falošná kandidatúra je istým spôsobom horšia ako predchádzajúci stav ignorácie volieb do EP, pretože spochybňuje úprimný záujem aj ostatných vyššie postavených politikov, ktorí v týchto voľbách kandidujú," skonštatovala Világi. Upozornila, že to prispieva k zneisteniu voliča a budovaniu zlej reputácie politickej elity. "Inými slovami: prispieva to k narúšaniu politickej dôvery občanov SR," dodala.

Pripomenula, že politológovia v minulosti kriticky vnímali nezáujem špičkových politikov slovenských strán o voľby do EP. "Považovali sme to za súčasť problému, ktorý spôsoboval nezáujem u občanov zúčastniť sa volieb do EP. Môže sa zdať, že bola naša kritika voči stranám vypočutá a slovenskí politici zrazu záujem o európsku politiku prejavili. V skutočnosti tomu tak nie je," podotkla.

Jedným z dôvodov kandidatúry poslancov NR SR či členov exekutívy v eurovoľbách podľa Marušiaka môže byť aj snaha pritiahnuť voličov. "Zároveň však kandidáti do EP nežijú v politickom vzduchoprázdne, najmä v prípade strán, ktoré doposiaľ v EP neboli zastúpené alebo boli iba minimálne a epizodicky, sa musia niekde politicky socializovať. V niektorých prípadoch môže zohrávať svoju úlohu aj snaha uniknúť pred zodpovednosťou za dôsledky vládnutia a predĺžiť si tak dobu pôsobenia v politike," dodal. Poukázal aj na podobné prípady kandidatúry v minulosti.

Marušiak naďalej tvrdí, že Európska politika nie je predmetom prvoradej pozornosti voličov. "Voľby do EP sú tzv. voľby druhého rádu. To potvrdzuje aj nízka účasť voličov vo väčšine štátov Európskej únie, hoci Slovensko a Česko sú tu extrémnym príkladom. Primárna pozornosť občanov sa však stále sústreďuje na politiku na úrovni národného štátu," uzavrel.