Predbežný prehľad udalostí na piatok 23. februára

Vedúci vydania:

predpoludním: J. Vajdeľová

popoludní: I. Matejička

----------------------------------------------------------------

E - mail: [email protected], tel.: 59 21 04 58

[email protected], tel.: 0905 282 190

----------------------------------------------------------------

Technická podpora: 0905/505 721

----------------------------------------------------------------

09.00 9. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

text, zvuk

11.30 TK Divadla P. O. Hviezdoslava

10.00 h - Verejná generálka Ján Gurdulič: Terezka a Stratočas v réžii Gejzu Dezorza

11.30 h - TK za účasti tvorcov a účinkujúcich

Bratislava, DPOH, Laurinská 20

16.00 Stretnutie s kurátorom v NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica

Téma: Ukrajinské bankovky v širokých súvislostiach

Kremnica, expozície Líce a rub peňazí, 1. poschodie, Štefánikovo námestie 8

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

Informácie o očakávaných udalostiach nájdete aj v aplikácii TASR Kalendárium na adrese kalendarium.tasr.sk