Predbežný prehľad udalostí na piatok 9. februára

Vedúci vydania:

predpoludním: S. Rybanová

popoludní: J. Vajdeľová

----------------------------------------------------------------

E - mail: [email protected], tel.: 59 21 04 58

[email protected], tel.: 0905 282 190

----------------------------------------------------------------

Technická podpora: 0905/505 721

----------------------------------------------------------------

08.00 Gajdošské fašiangy (9. - 11. februára)

Trojdňový tradičný festival Gajdošské fašiangy sa každoročne koná v dedinách ležiacich na úpätiach Pohronského Inovca.

Malá Lehota, Veľká Lehota a Jedľové Kostoľany

09.00 DOD Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Košice, areál fakulty, Moyzesova 9

09.00 DOD Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach

Košice, areál ústavu, Ondavská 21

09.00 9. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

text, zvuk

10.00 Predstavenie zmodernizovaných učební stredných škôl v Trnavskom kraji

10.00 h - Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera

Piešťany, Stromová 34

11.30 h - Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Piešťany, Brezová 2

13.00 h - Stredná odborná škola technická

Hlohovec, Františka Lipku 5

Za účasti predsedu TTSK Jozefa Viskupiča, podpredsedu TTSK Patrika Voltmanna a zástupcov jednotlivých škôl.

10.00 TK občianskych združení Cyklokoalícia a Znepokojené matky

TK bude spojená s meraním kvality ovzdušia v reálnom čase.

Téma: Kvalita ovzdušia v Bratislave

Bratislava, Račianske mýto, pri zastávke v smere na hlavnú stanicu

10.30 Brífing pri príležitosti 5. výročia spustenia verifikačného systému na Slovensku - SK-NMVS

Téma: Prezentácia výsledkov systému a fungovanie verifikačného systému na Slovensku a v Európe

Súčasťou podujatia bude aj odborná prehliadka historickej lekárne U Salvátora.

Organizuje Slovenská organizácia pre overovanie liekov.

Bratislava, lekáreň U Salvátora, Panská 35

14.00 Webinár Uhlíková neutralita 2050: Energetické a emisné scenáre 2024

Téma: Predstavenie scenárov, ktoré povedú k splneniu Nariadenia o spoločnom úsilí do roku 2030 a k uhlíkovej neutralite do roku 2050

Organizuje Prognostický ústav CSPV SAV.

- Doprava

Podujatie bude prebiehať online.

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

Informácie o očakávaných udalostiach nájdete aj v aplikácii TASR Kalendárium na adrese kalendarium.tasr.sk