Predbežný prehľad udalostí na pondelok 11. septembra

Vedúci vydania:

predpoludním: I. Matejička

popoludní: L. Bittner

----------------------------------------------------------------

Službukonajúci technik: 0905/505 721

----------------------------------------------------------------

E - mail: [email protected], tel.: 59 21 04 58

[email protected], tel.: 0905 282 190

---------------------------------------------------------------

09.00 Bratislavské právnické fórum (11. - 12. septembra)

Téma: Človek v centre právneho štátu

Bratislava, Právnická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6

09.00 Konferencia Vizionári v kúpeľníctve + brífing

Témy: Obnova Kúpeľov Sliač, vypracovanie strategického dokumentu pre kúpeľníctvo, definovanie pozície kúpeľníctva v systéme zdravotnej starostlivosti, prepojenie s rozvojom cestovného ruchu

Sliač, kúpele, hotel Palace

10.00 Verejná diskusia s politickými stranami pri okrúhlom stole

Téma: Riešenie chudoby, sociálneho vylúčenia a dodržiavania ľudských práv pre ľudí z marginalizovaných rómskych komunít v predvolebných programoch

Bratislava, Goetheho inštitút, knižnica, Panenská 33

11.00 TK vzdelávacej organizácie Ja Slovensko

Téma: Zastavme exodus mladých ľudí zo Slovenska zážitkovým vzdelávaním

Bratislava, hotel Crowne Plaza, Hodžovo námestie 2

11.00 Otvorenie Gastroenterologického centra v Spišskej Novej Vsi

Spišská Nová Ves, Nemocnice Svet zdravia

13.00 Pamätný deň obetí holokaustu

Pietny akt kladenia kamienkov sa koná pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia.

Súčasťou spomienkového podujatia budú príhovory a umelecký program.

Bratislava, Rybné námestie

13.00 TK Ľudovej strany Naše Slovensko

Témy: Aktuálne problémy, výzvy a riešenia

Bratislava, pred Ministerstvom spravodlivosti SR, Račianska 71

13.00 TK Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Téma: Unikáty verejného zdravotného poistenia na Slovensku

Na TK sa zúčastnia: minister zdravotníctva SR Michal Palkovič, predsedníčka ÚDZS Renáta Bláhová a odborný poradca ÚDZS Alex Šrank

Bratislava, ÚDZS, Žellova 2

14.00 Odborná diskusia so zástupcami politických strán

Hľadanie zhody v zdravotníctve - Ako má vyzerať reforma financovania sektora?

Bratislava, ÚDZS, 1. poschodie, zasadacia miestnosť, Žellova 2

15.00 TK petičného výboru za zachovanie ambulancie pohotovostnej služby pre deti a dorast v Oravskej poliklinike Námestovo.

Téma: O nás bez nás

Námestovo, pred poliklinikou

18.00 Diskusia na tému "Chcem tu zostať"

Organizuje Občianska platforma Nie v našom meste.

Lučenec, radnica, mestské múzeum

19.30 Galavečer odovzdávania Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce

Bratislava, Stará tržnica, Námestie SNP 25

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

Informácie o očakávaných udalostiach nájdete aj v aplikácii TASR Kalendárium na adrese kalendarium.tasr.sk