Predbežný prehľad udalostí na pondelok 18. septembra

Vedúci vydania:

predpoludním: I. Matejička

popoludní: N. Mihová

----------------------------------------------------------------

Službukonajúci technik: 0905/505 721

----------------------------------------------------------------

E - mail: [email protected], tel.: 59 21 04 58

[email protected], tel.: 0905 282 190

---------------------------------------------------------------

Filmový festival CINEDU (18. - 29. septembra)

Nové Mesto nad Váhom, kino Považan

Konferencia pod názvom Dobre spravovaná kultúra (18. - 19. septembra)

Tematicky sa konferencia zameria na dôležité aspekty tvorby verejných politík v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu.

Bratislava, Slovenská národná galéria, kinosála

08.30 Filmový festival CINEDU

Medzinárodný festival filmov pre deti a mládež CINEDU predstaví výber medzinárodných, hraných, dokumentárnych a animovaných filmov v slovenskej premiére.

Nové Mesto nad Váhom, Mestské kultúrne stredisko

09.30 Diskusia portálu Euractiv Slovensko a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Téma: Správa o stave Únie 2023

Bratislava, Európske informačné centrum, Palisády č. 29

10.00 Profesia days - veľtrh práce v Žiline (18. - 19. septembra)

Žilina, Dom odborov, Antona Bernoláka č. 51

10.00 Verejná prezentácia vízie a koncepcie obnovy Kúpeľov Sliač

- Prezentácia výsledkov urbanistickej a architektonickej štúdie

12.00 h - Prehliadka centrálnej časti Kúpeľov Sliač

Sliač, kúpeľný hotel Palace, nádvorie Spoločenskej dvorany

10.00 Východoslovenský Vesmírny Klaster

10.00 h - Oficiálne otvorenie

10.15 h - Predstavenie možností spolupráce so slovenskou vesmírnou kanceláriou (SARIO)

10.55 h - Podpísanie Memoranda o spolupráci medzi zástupcami Space:Labu, ktorý je súčasťou Slovenskej akadémie vied, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO), Technickej univerzity v Košiciach a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

11.05 h - Prezentácie - predstavenie najaktívnejších lokálnych firiem

Košice, priestory UVP Technicom, Boženy Němcovej č.

10.30 Slávnostné poklepanie základného kameňa stavby Zberného dvora

Smižany

13.30 Prvý výkop Športového centra v areáli vysokoškolských internátov Žilinskej univerzity.

Žilina, Internáty DA - DB, Vysokoškolákov 20

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

Informácie o očakávaných udalostiach nájdete aj v aplikácii TASR Kalendárium na adrese kalendarium.tasr.sk