Predbežný prehľad udalostí na štvrtok 15. februára

Vedúci vydania:

predpoludním: J. Vajdeľová

popoludní: S. Rybanová

----------------------------------------------------------------

E - mail: [email protected], tel.: 59 21 04 58

[email protected], tel.: 0905 282 190

----------------------------------------------------------------

Technická podpora: 0905/505 721

----------------------------------------------------------------

Zasadnutie Súdnej rady SR

Bratislava, Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8

09.00 9. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

text, zvuk

10.00 Otvorenie zrekonštruovaného strediska odborného výcviku pre odbor cukrár

Martin, SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska č. 11

10.30 TK Železničnej spoločnosti Slovensko pri príležitosti spustenia nových dvojposchodových jednotiek typu KISS od výrobcu Stadler do prevádzky.

Nové Zámky, železničná stanica

10.30 TK Slovenskej komory zubných lekárov

Téma: Aktuálna situácia a možné ohrozenia pri poskytovaní zubnolekárskej starostlivosti v roku 2024

Bratislava, hotel Lindner, sála Praha, 3. poschodie, Metodova 4

text

11.00 Otvorenie zmodernizovaného oddelenia Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH

Bratislava, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, mínus 2. poschodie, blok E, Limbová 1

11.00 Medzinárodný deň detskej rakoviny - Svetielko nádeje

Charitatívna celoslovenská kampaň zameraná na podporu Národného registra darcov kostnej drene

Banská Bystrica, Food court Europa SC, Na troskách č. 25

11.00 Prednáška Rasovo motivované perzekúcie na Slovensku

Prednáša Pavol Makyna z Ústavu pamäti národa.

Súčasťou bude aj uvedenie výstavy v spolupráci s ÚPN pod názvom: Uzákonené bezprávie – Holokaust a protižidovské zákonodarstvo na Slovensku.

Poprad, Tatranská galéria, Hviezdoslavova č. 12

11.00 TK Slovenskej národnej galérie

Téma: Prvá tohtoročná výstava Marka Blaža: Celý človek

Bratislava, SNG, Riečna 1

text, zvuk

11.30 Stretnutie primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka s médiami

Téma: Oficiálne otvorenie zberu použiteľného šatstva a textilu v Košiciach

Košice, Spoločensko-relaxačný areál, Milosrdenstva 4

12.05 Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

Bratislava, NR SR, miestnosť Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj č. 147, 1. poschodie, Námestie A. Dubčeka 1

12.05 Výbor NR SR pre kultúru a médiá

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 32, Námestie A. Dubčeka 1

12.45 Circular Summit + brífing o 13.45 h

Podujatie je zamerané na cirkulárne biznis modely, ktoré znižujú produkciu odpadu aj emisií a šetria prírodu a klímu.

12.45 h - Podpísanie memoranda o spolupráci medzi Slovak Business Agency, Circular Slovakia a CIRCO international

12.55 h - moderovaná prezentácia výstavy cirkulárnych produktov a služieb

13.45 h - brífing

Bratislava, Mlynica, Turbínová 15

14.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Šaľa

Šaľa

14.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Dolný Kubín

Dolný Kubín, Mestské kultúrne stredisko, estrádna sála

14.00 Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Ba Vajnory

Bratislava, Miestny úrad, 1. poschodie, Vajnory

16.00 Noc architektúry a dizajnu

Bratislava, STU, Fakulta architektúry a dizajnu, aula, Námestie slobody 19

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

Informácie o očakávaných udalostiach nájdete aj v aplikácii TASR Kalendárium na adrese kalendarium.tasr.sk