Prehľad udalostí na sobotu 30. septembra

Vedúca vydania: N. Mihová

------------------------------------------------------------

Službukonajúci technik: 0905/505 721

------------------------------------------------------------

E - mail: [email protected], [email protected], tel.: 0905 282 190

------------------------------------------------------------

Dožinky na hrade Červený Kameň (30. septembra - 1. októbra)

Častá

07.00 Voľby do Národnej rady SR

7.00 - 22.00 h

text, video, zvuk, foto, live

09.00 Medzinárodný festival paličkovanej čipky (30. septembra - 1. októbra)

09.00 h - otvorenie festivalu

- otvorenie autorskej výstavy Hana Hyžáková: Keď sa nitka s nitkou spojí. Výstava potrvá do 27. októbra 2023.

Rožňava, Dom tradičnej kultúry Gemera

09.00 Program predsedu vlády SR Ľudovíta Ódora + brífingy

09.00 h - Odovzdanie hlasu vo voľbách do Národnej rady SR

09.20 h - Brífing

Bratislava, Istra Centrum, centrum pre voľný čas, Hradištná 43

10.00 h - Stretnutie s členmi štátnej komisie pre voľby

10.20 h - Brífing premiéra Ľ. Ódora, štátneho tajomníka MV SR Martina Královiča, predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislav Orosza a riaditeľky Odboru volieb, referenda a politických strán Eva Chmelovej

Bratislava, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, Drieňová 22

text, zvuk

10.45 h - Návšteva volebnej miestnosti, v ktorej sa rátajú hlasy zo zahraničia

Bratislava, ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16

10.00 Bitka o Bratislavu

10.00 h - otvorenie

11.30 h - ukážky zbraní v tábore

13.00 h - dobový sprievod cez staré mesto

16.00 h - výstrely z dela

16.10 h - rekonštrukcia bitky o Bratislavu

Bratislava, Sad Janka Kráľa

13.00 Upracme si Zvolen! Posledné upratovanie priehrady?

Upratovanie okolia Môťovskej priehrady

Vrecia, dezinfekcia aj rukavice sú zabezpečené

Zvolen, konečná zastávka - Sekier Dom dôchodcov

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

Informácie o očakávaných udalostiach nájdete aj v aplikácii TASR Kalendárium na adrese kalendarium.tasr.sk