Prezentácia potenciálnych prezidentských kandidátov na Facebooku a Instagrame

Kto má najviac sledovateľov na Facebooku a Instagrame? Kto tam v poslednom období dominoval? V období od 10.1.2023 do 10.1.2024 sme sledovali vývoj sledovateľskej základne, interakcií a generovanie obsahu potenciálnych prezidentských kandidátov na Facebooku a Instagrame

Hlavné zistenia

Facebook

  • Peter Pellegrini má na Facebooku najväčšiu bázu sledovateľov, viac než 7-krát väčšiu ako Ivan Korčok
  • Ivan Korčok však v sledovanom období zaznamenal najväčší nárast sledovateľov (viac ako 70 %) spomedzi všetkých monitorovaných kandidátov
  • V sledovanom období jedného roka vygeneroval Peter Pellegrini najviac postov aj interakcií
  • Na druhom mieste v počte publikovaných postov je Krisztián Forró a na treťom Andrej Danko
  • Čo sa týka počtu interakcii, na druhom mieste je predseda SNS Andrej Danko a na treťom mieste je Ivan Korčok
  • Na platenú politickú reklamu minul zatiaľ najviac Ivan Korčok 

Instagram

  • Peter Pellegrini má najväčšiu sledovateľskú základňu aj na Instagrame
  • Ivan Korčok zaznamenal výrazný nárast sledovateľov, pričom na Instagrame je medzi ním a Pellegrinim menší rozdiel
  • Ivan Korčok publikoval na Instagrame najviac postov a zároveň získal najviac interakcií

Monitoring sa zameral na Facebook a Instagram, pričom zber dát bol realizovaný pomocou nástroja CrowdTangle, ktorý umožňuje prístup k verejným stránkam a skupinám.  Keďže CrowdTangle sleduje len verejný obsah a neumožňuje sledovať súkromné osobné profily ani súkromné skupiny, zamerali sme sa na 6 verejných facebookových stránok sledovaných potencionálnych prezidentských kandidátov a tiež na vyhľadávanie kľúčových slov v rámci verejných stránok a skupín na slovenskom Facebooku.

Zdroj: CrowdTangle, Canva

K 10.1. 2024 mal najväčšiu bázu sledovateľov (followers) na Facebooku Peter Pellegrini, viac ako 7 krát väčšiu ako Ivan Korčok (326,977 oproti 43,577). Na druhej strane mal bývalý minister zahraničných vecí najväčší nárast sledovateľov za monitorované obdobie z pomedzi potencionálnych kandidátov, pričom sa mu báza sledovateľov kontinuálne rozširuje od ohlásenia kandidatúry koncom augusta 2023.

Zdroj: CrowdTangle

Ivan Korčok Facebook

Zdroj: CrowdTangle

Pre porovnanie, jeho najväčší rival Peter Pellegrini taktiež zaznamenal v sledovanom období kontinuálny nárast počtu sledovateľov, ale zatiaľ čo u Ivana Korčoka to je na úrovni viac ako 70 % nárastu, u Petra Pellegriniho je nárast na úrovni  4 %.

Zdroj: CrowdTangle

Zdroj: CrowdTangle

Najviac postov na Facebooku mal v sledovanom období súčasný predseda NRSR, na druhom mieste bol kandidát Alliancie Krisztián Forró a na treťom Andrej Danko.

Zdroj: CrowdTangle

Čo sa týka počtu interakcii, v tomto aspekte taktiež dominuje Peter Pellegrini, za ním predseda SNS Andrej Danko a na treťom mieste je Ivan Korčok.

Na rozdiel od Facebooku majú na Instagrame momentálne založený profil iba štyria potenciálni kandidáti.

Zdroj: CrowdTangle

Rovnako ako na Facebooku, aj na Instagrame má najväčšiu bázu sledovateľov Peter Pellegrini, ale rozdiel medzi ním a Ivanom Korčokom je oveľa menší, ako na Facebooku (69,512 oproti 50,013). Podobne ako na Facebooku, Ivan Korčok aj na Instagrame zaznamenal najväčší nárast počtu sledovateľov (niečo viac ako 48 % oproti 1,38 % nárastu u Petra Pellegriniho).

Zdroj: CrowdTangle

Zdroj: CrowdTangle

 

V období od 10.1.2023 do 10.1.2024 najviac postov na Instagrame vygeneroval Ivan Korčok, za ním Petter Pellegrini a Andrej Danko.

Zdroj: CrowdTangle

Na rozdiel od Facebooku, kde v počte interakcii jasne dominoval súčasný predseda NRSR, na Instagrame je to Ivan Korčok, ktorý získal viac ako dvakrát väčší počet interakcii. Kandidáti si na Facebooku a Instagrame pomáhajú aj formou platenej politickej reklamy, pričom k dnešnému dňu minul najviac Ivan Korčok.

Zdroj: Facebook Ad Library (stav 18.1.2024)

Celý monitoring, ktorý zahŕňa aj sieťovú analýzu v rámci ktorej sme zadali mená potencionálnych prezidentských kandidátov do vyhľadávacej funkcie nástroja CrowdTangle a sledovali, v ktorých facebookových skupinách a účtoch sa najviac spomínajú, a či medzi týmito účtami a skupinami existujú nejaké prepojenia (na vizualizáciu sme využili nástroj Gephi), je k dispozícii na web stránke MEMO 98.