Prezidenta aktuálne nemožno voliť poštou, v ďalších voľbách sa to má zmeniť

Bratislava 17. februára (TASR) - V tohtoročných prezidentských voľbách nie je možné hlasovať poštou. V budúcnosti sa to má zmeniť. Vláda by podľa svojho programového vyhlásenia chcela zaviesť túto možnosť už pre nasledujúce voľby hlavy štátu v roku 2029. Predloženie návrhu novely volebného zákona predpokladá Ministerstvo vnútra (MV) SR v prvom štvrťroku 2025. Pre TASR to potvrdil tlačový odbor MV SR.

Podrobnosti o tom, ako by mal systém fungovať a zabezpečení hlasovania najmä v súvislosti s dvojkolovým systémom volieb, rezort zatiaľ nešpecifikoval. "V súčasnosti sa ministerstvo vzhľadom na povinnosti vyplývajúce z vyhlásených volieb prezidenta SR, ako aj volieb do Európskeho parlamentu zatiaľ prípravou novely volebného zákona nezaoberá," vysvetlil hovorca MV SR Matej Neumann.

Voliť prezidenta je možné v súčasnosti iba vo volebnej miestnosti na Slovensku. "Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, môže hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak predloží platný cestovný doklad a čestné vyhlásenie o tom, že má trvalý pobyt v zahraničí," pripomenulo MV SR na sociálnej sieti. Okrsková volebná komisia ho dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade. Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine sa pripojí k zoznamu voličov.

UPOZORNENIE: TASR k správe ponúka zvukový záznam.