Prezidentka podpísala novelu Trestného zákona týkajúcu sa premlčacích lehôt

Bratislava 12. marca (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu Trestného zákona, ktorá ráta so zachovaním pôvodných 20-ročných premlčacích lehôt pri trestných činoch, ako je znásilnenie či sexuálne zneužívanie. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

"Uvedomujúc si spoločenskú objednávku, cieľom predkladaného návrhu zákona je, aby pri trestných činoch proti životu a zdraviu, trestných činoch proti slobode a ľudskej dôstojnosti, trestných činoch proti rodine a mládeži a trestných činoch proti iným právam a slobodám zostala zachovaná doterajšia právna úprava zániku trestnosti v dôsledku premlčania," ozrejmilo ministerstvo spravodlivosti pri predkladaní novely.

Pri týchto trestných činoch sa tak budú uplatňovať doterajšie premlčacie doby, a to najmä 20-ročná doba v prípade zločinov, za ktoré Trestný zákon dovoľuje uložiť trest odňatia slobody najmenej desať rokov. Medzi takéto zločiny patria najmä vražda, zabitie, ublíženie na zdraví, hrubý nátlak, zavlečenie do cudziny, znásilnenie, sexuálne násilie, sexuálne zneužívanie, týranie blízkej osoby a zverenej osoby, obchodovanie s ľuďmi, únos a výroba detskej pornografie.

Legislatíva má byť účinná od 15. marca. Rovnako mala nadobudnúť účinnosť aj "veľká novela" Trestného zákona schválená 8. februára, ktorá premlčacie lehoty skracovala. Ústavný súd SR však pozastavil účinnosť veľkej časti zmien.