Prezidentskí kandidáti na sociálnych sieťach

preelections2024.png

Kto má najviac sledovateľov na sociálnych sieťach, predovšetkým na Facebooku a Instagrame? Ako sa situácia zmenila počas šiestich týždňov oficiálnej prezidentskej kampane (od 9.1.2024)? Je rozdiel v obsahu postov medzi favoritmi volieb (Pellegrini vs Korčok)?

Hlavné zistenia

Monitoring sa zameral na Facebook a Instagram, pričom zber dát bol realizovaný pomocou nástroja CrowdTangle, ktorý umožňuje prístup k verejným stránkam a skupinám. Zároeveň boli čiastočne analyzované aj dáta iných sociálnych sietí.

Sledovali sme ako sa prezidentským kandidátom darilo počas prvých šiestich týždňov oficiálnej kampane (od 9.1.2024).

Facebook

Verejný profil majú založení len 9 kandidáti (Patrik Dubovský má len osobné, hoci verejné konto a Marian Kotleba využíva FB stránku strany).

Peter Pellegrini má na Facebooku najväčšiu bázu sledovateľov (takmer 328 tisíc), stále viac než 6,5-krát väčšiu ako Ivan Korčok.

Ivan Korčok však v sledovanom období zaznamenal najväčší nárast sledovateľov spomedzi všetkých monitorovaných kandidátov (stále je však len štvrtým kandidátom z hľadiska veľkosti sledovateľov)

Ivan Korčok vygeneroval v sledovanom období najviac postov aj interakcií. Jeho post a psíkovi a taške sa stal najvirálnejším postom prvých šiestich týždňov kampane.

Instagram 

Aktívny verejný profil majú založení 8 kandidáti (okrem Patrika Dubovského, Róberta Šveca a Milana Náhlika)

Peter Pellegrini má najväčšiu sledovateľskú základňu aj na Instagrame (71 tisíc), ale už len tesne, keďže Ivan Korčok za 6 týždňov kampane zvýšil svoju bázu o viac ako 22 tisíc.

Ivan Korčok publikoval na Instagrame najviac postov a zároveň získal najviac interakcií. Iba jeho posty (6) prekročili úroveň 10 tisíc interakcií.

Iné zistenia

Keďže Facebook je na Slovensku dlhodobo najpopulárnejšou sociálnou sieťou, analyzovali sme obsah postov kandidátov práve tu. Veľmi výrazne sa odlišoval obsah medzi dvoma najväčšími favoritmi prezidentských volieb.

Peter Pellegrini sa zameral veľmi jednoznačne na profitovanie z vlastných oficiálnych funkcií (takéto posty tvorili takmer 60% zo všetkých jeho postov).

Ivan Korčok ukázal predovšetkým terénnu, kontaktnú kampaň, zameranú na komunikáciu a stretávanie sa s ľuďmi - takéto posty tvorili viac ako polovicu jeho postov.
Celá správa v pdf je dostupná na webe MEMO 98.