PVV: SR bude pokračovať v zahraničnej politike na všetky štyri svetové strany

Bratislava 13. novembra (TASR) - Vláda so znepokojením vníma pokusy postaviť medzi Západom a Východom novú železnú oponu. Slovensko mieni preto suverénne, v kontexte členstva v Európskej únii a NATO, pokračovať v zahraničnej politike na všetky štyri svetové strany. Zároveň sa chce kabinet riadiť heslom Slovensko na prvom mieste. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV).

"Vláda sa bude riadiť heslom 'Slovensko na prvom mieste', čo znamená byť solidárni, zodpovední a predvídateľní v zahraničnej politike so zreteľom na národnoštátne záujmy Slovenskej republiky," vysvetlila v dokumente.

Členstvo SR v Európskej únii považuje za nenahraditeľné. Chce presadzovať a podporovať iniciatívy podporujúce samostatnú zahraničnú a ekonomickú politiku EÚ, rovnocenné partnerstvo EÚ s USA, návrat k mierovej podstate EÚ a rešpektovanie jednotlivých členských štátov. Bude podporovať aj spoločné postupy pri ochrane klímy a životného prostredia, ak nebudú drasticky ohrozovať konkurencieschopnosť únie a viesť k znižovaniu životnej úrovne občanov členských krajín.

Odmieta oslabovanie postavenia členských krajín zrušením práva veta pri rozhodnutiach vyžadujúcich súhlas všetkých členov či neodôvodnené presúvanie kompetencií z členských štátov na EÚ. Nesúhlasí ani s akýmikoľvek snahami o povinné kvóty na prerozdeľovanie nelegálnych migrantov, alebo povinnosť platiť za nich akékoľvek represívne platby.

Vláda bude podporovať plnenie záväzkov vyplývajúcich z členstva v Severoatlantickej aliancii (NATO) a Slovensko sa bude aktívne uchádzať o členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na obdobie rokov 2028 až 2029. Podpora medzinárodného práva a ľudských práv bude prioritou aj v ostatných medzinárodných organizáciách.

Jednou z kľúčových priorít vlády je ekonomická diplomacia. "Základnou úlohou bude definovanie a systematické a cieľavedomé rozvíjanie účasti slovenských podnikateľských subjektov na európskych a globálnych trhoch," priblížil kabinet. Zároveň vníma potrebu podpory nielen exportu tovarov a služieb na zahraničné trhy, ale aj potrebu vytvorenia systému podpory investícií slovenských firiem v zahraničí. Plánuje tiež posilniť starostlivosť o zahraničných Slovákov a zvyšovať úsilie o ich návrat na Slovensko.

V súvislosti s dianím na Ukrajine chce kabinet podporiť všetky zmysluplné mierové plány a bude naďalej podporovať humanitárnu pomoc. Nebude však pokračovať vo vojenskej pomoci Ukrajine.

Vláda chce tiež venovať pozornosť nadrezortnej koordinácii v otázkach obnovy Ukrajiny s prepojením na jej integráciu do Európskej únie, prepojenia konkurencieschopnosti s transformáciou na bezemisnú ekonomiku, či plánovania vnútornej reformy Európskej únie, ktorá sa bude týkať fungovania jednotlivých politík v budúcnosti. "Tieto oblasti patria medzi príklady výziev, ktoré budú formovať to, ako úspešné bude Slovensko v Európskej únii aj do budúcnosti," ozrejmil kabinet.

V tejto súvislosti chce zriadiť útvar strategických iniciatív európskeho významu, ktorého cieľom bude identifikovať ďalšie strategické oblasti so zásadným dosahom na odolnosť Slovenska. Príkladom je stabilizácia a obnova Ukrajiny. Plánuje tiež zrealizovať revíziu doterajších aktivít súvisiacich s prípravou na zapojenie SR do stabilizácie a obnovy Ukrajiny a pripraví cestovnú mapu ďalších krokov. "Vzhľadom na predpokladanú integráciu Ukrajiny do Európskej únie nie je možné čakať na to, kým vojna na Ukrajine skončí, a je potrebné zapájať kľúčových aktérov vrátane podnikateľského sektora do konkrétnych iniciatív už v tejto fáze," vysvetlila vláda.