PVV: Vláda deklaruje výraznú podporu športu a výstavbe športovej infraštruktúry

Bratislava 13. novembra (TASR) - Vláda pozdvihne slovenský šport na novú úroveň. Kabinet to sľubuje v programovom vyhlásení vlády (PVV), ktoré v pondelok schválil.

Nástrojom na dosiahnutie strategických cieľov v oblasti športovej politiky má byť vytvorenie Ministerstva pre šport a cestovný ruch SR. "Zvýrazní a potvrdí postavenie športu ako prioritného úseku v cieľoch vlády a umožní systematizovať štátnu politiku v tomto odvetví," vysvetľuje kabinet.

V rámci svojho mandátu chce vyvíjať dlhodobú a neustálu činnosť štátu, ktorou podporí výstavbu a rekonštrukciu športovísk, "osobitne v lokalitách, kde takáto infraštruktúra je nedostatočná vzhľadom na potreby obyvateľstva". Investície do tejto oblasti chápe aj ako prostriedok ekonomického rozvoja krajiny a nástroj na vyrovnávanie regionálnych rozdielov. "Budovanie novej športovej infraštruktúry a rekonštrukcia jestvujúcej je zásadným záväzkom tejto vlády," zdôrazňuje kabinet v PVV.

V prípade zvýšenia zdrojov pre podporu športu preskúma možnosti financovania aj z odvodov z prevádzkovania hazardných hier a zváži ďalšie legislatívne zmeny s cieľom motivovať súkromný sektor na väčšiu podporu športu. Celkovo chce športovému odvetviu poskytnúť viac peňazí. "A to aj zvýšením prostriedkov pre Fond na podporu športu," dodáva kabinet.

Osobitnú pozornosť chce venovať aj podpore športu hendikepovaných športovcov, píše o "vymedzení mimoriadnej línie v štátnej politike v oblasti športu pre zdravotne znevýhodnených športovcov a ich organizácie".

V spolupráci so športovým hnutím a inými subjektmi plánuje vypracovať a schváliť Národný program rozvoja športu s podtitulom Slovensko - Krajina šampiónov. "V ňom s dlhodobým výhľadom na dve desaťročia dopredu stanoviť legislatívne úlohy a investičné priority štátu a potreby, plány a ciele športových zväzov, Slovenského olympijského a športového výboru, územnej samosprávy a škôl s jednotiacim cieľom dosahovať svetovú kvalitu športu vo všetkých jeho podobách," ozrejmuje vláda v PVV.