Rokovanie vlád SR a Ukrajiny v Michalovciach si vyžiada bezpečnostné opatrenia

Bratislava/Michalovce 10. apríla (TASR) - Na bezpečnosť a ochranu verejného poriadku počas štvrtkového (11. 4.) zasadnutia vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny v Michalovciach bude dohliadať dostatočné množstvo policajtov a bezpečnostných zložiek. Ubezpečilo o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR. O prípadných obmedzeniach v súvislosti s rokovaním má informovať Mestský úrad mesta Michalovce.

"Vyčlenení policajti budú dohliadať na bezpečnosť nielen vládnych delegácií, ale zvýšený počet policajtov môžete stretnúť aj na cestách, ktorými sa vládne autokolóny budú presúvať, aby tak zabezpečili ich plynulý prejazd," priblížil rezort. Širokú verejnosť žiada o ohľaduplnosť a rešpektovanie pokynov príslušníkov Policajného zboru. Rozsah, formy bezpečnostných opatrení a spôsob poskytovania ochrany z takticko-bezpečnostných dôvodov nešpecifikovalo.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach vyčlenilo podľa MV SR dostatočný počet policajtov, ktorí budú dohliadať na pokojný a nerušený priebeh a ochranu verejného poriadku počas celej doby spoločného stretnutia predstaviteľov oboch zúčastnených vlád. Pripravení sú policajti rôznych útvarov v pôsobnosti košického krajského riaditeľstva v súčinnosti s kolegami z Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance.

Pyrotechnické prehliadky vykonajú psovodi so služobnými psami špeciálne vycvičenými na vyhľadávanie výbušnín s kolegami z košického pohotovostného policajného útvaru.

Vláda bude vo štvrtok na rokovaní s ukrajinským kabinetom hovoriť o projektoch cezhraničnej spolupráce, dopravných prepojeniach a spolupráci v oblasti energetiky. Jednou z hlavných tém stretnutia bude aj obnova Ukrajiny.