Sereď: Múzeum pripravilo spomienku k Pamätnému dňu rómskeho holokaustu

Sereď 2. augusta (TASR) - Spomienkovú slávnosť k Pamätnému dňu rómskeho holokaustu pripravilo na stredu Múzeum holokaustu v Seredi spolu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Jej hlavným bodom bolo uvedenie publikácie historika Mateja Beránka Prenasledovanie Rómov počas holokaustu.

"Zaoberám sa v nej témou prenasledovania a vyvražďovania Rómov v období rokov 1933 až 1945 v európskom kontexte a na Slovensku," uviedol Beránek pre TASR. Autor uvádza čitateľa do problematiky opisom uchopenia moci Hitlerom v Nemecku a spôsobu, akým boli ľudia prenasledovaní na základe ich rasového pôvodu, politického presvedčenia alebo vierovyznania. Venuje sa obdobiu, keď dochádzalo v rámci celej Európy k hromadnej likvidácii Rómov.

Ako uvádza, ľudia tohto etnika sa aj na území Slovenska stali terčom rôznych diskriminačných opatrení. Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa stali obeťami masových popráv. "Vypovedajú o tom aj hroby s rómskymi obeťami v Kremničke, Nemeckej, vo Valaskej Belej, v Dubnici nad Váhom, vo Zvolene a v rôznych iných miestach Slovenska," doplnil Beránek. Publikácia bude k dispozícii v Seredi v Múzeu holokaustu a tiež v e-shope Slovenského národného múzea (SNM).

Do programu spomienkového stretnutia múzeum, ktoré je súčasťou Múzea židovskej kultúry SNM, zaradilo aj vystúpenie rómskej speváčky Adriany Drafiovej alias Gitany a vystúpenie súboru Terňi Voďi (Mladá duša) zo Súkromnej spojenej školy Biela Voda z Kežmarku.

Pamätný deň rómskeho holokaustu sa na Slovensku pripomína 2. augusta od roku 2005. Ide o spomienku na takmer 3000 rómskych mužov, žien a detí, ktorí zomreli v noci z 2. na 3. augusta 1944 v najväčšom nacistickom vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkenau. Počas druhej svetovej vojny zomrelo približne 500.000 Rómov, na Slovensku sa počet obetí odhaduje približne na tisíc.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.