Stanovisko Heraldickej komisie MV SR k šíreniu nepravdivých informácií,...

Stanovisko Heraldickej komisie MV SR k šíreniu nepravdivých informácií, týkajúcich sa štátnej symboliky Slovenskej republiky

Bratislava 2. októbra (TASR) - Heraldická komisia Ministerstva vnútra (MV) SR sa na svojom riadnom zasadnutí 28. 9. 2023 zaoberala informáciami, publikovanými Maticou slovenskou, podľa ktorých bola štátna vlajka Slovenskej republiky v roku 1992 vytvorená podľa zástavy organizácie Matica slovenská Abroad, Inc., Hamilton, Canada, v podobe trikolóry, v ktorej strede je umiestnený štátny znak vojnovej Slovenskej republiky z roku 1939. Túto vlajku si údajne mala v roku 1992 pri tvorbe štátnych symbolov samostatnej Slovenskej republiky osvojiť aj vláda Slovenskej republiky a následne prijať aj Slovenská národná rada a kodifikovať ju v Ústave Slovenskej republiky.

Keďže podklady legislatívnej úpravy, na základe uznesenia vlády, pripravovala práve Heraldická komisia MV SR, považuje teraz za svoju povinnosť konštatovať, že uvedené informácie publikované Maticou slovenskou sú celkom nepravdivé. Heraldická komisia nikdy neodporučila vlajku so štátnym znakom niekdajšieho slovenského štátu z rokov 1939 - 1945 na legislatívne pokračovanie. Jej oficiálne stanoviská z rokov 1991 - 1992 sú zadokumentované a boli viackrát publikované. Komisia preto odmieta myšlienku, že by ako súčasť štátnej vlajky odporúčala štátny znak niekdajšej vojnovej Slovenskej republiky, jeden zo symbolov jej totalitnej ideológie a potláčania základných práv a slobôd jej občanov.

Heraldická komisia MV SR zároveň upozorňuje, že rovnako nepravdivé je viackrát Maticou slovenskou publikované tvrdenie, že slovenský znak sa na trikolóru dostal po prvýkrát v roku 1984. Zachované historické pramene totiž hovoria o takomto spojení slovenskej vlajky a znaku oveľa skôr. Možno ho doložiť napríklad už v roku 1848, pri samotnom vzniku slovenských národných symbolov, ale aj neskôr, v roku 1862, 1915, 1919, či 1939, teda hovoriť o nejakom "historickom prvenstve" zástavy organizácie Matica slovenská Abroad, Inc. Hamilton, Canada z roku 1984 je celkom neopodstatnené.

Heraldická komisia tiež upozorňuje, že publikovanie vyobrazenia znaku niekdajšej Slovenskej republiky z roku 1939 - 1945 na stránke Matice slovenskej môže byť v zmysle trestného zákona kvalifikované ako prejav sympatií k ideológii smerujúcej k potláčaniu základných práv a slobôd, keďže verejné prezentovanie trikolóry so znakom totalitného štátu o prejave sympatií k oficiálnej ideológii toho štátu isto hovorí. Heraldická komisia preto žiada Maticu slovenskú, aby od prezentovania uvedenej symboliky z rokov 1939 - 1945, ako aj od prezentovania nepravdivých informácií, týkajúcich sa pôvodu štátnych symbolov súčasnej samostatnej Slovenskej republiky na svojej internetovej stránke upustila.

TASR o tom informoval tlačový odbor MV SR.

UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.