Súdna rada: Bez personálneho posilnenia súdov nedôjde k zrýchleniu konaní

Bratislava 1. augusta (TASR) - Bez personálneho posilnenia sudcov, vyšších súdnych úradníkov a zamestnancov súdu nedôjde k zrýchleniu konaní a zvýšeniu kvality poskytnutia justičnej služby účastníkom konania. Uviedla to členka Súdnej rady SR Dana Jelinková Dudzíková aj v súvislosti s fungovaním správnych súdov. Podotkla, že apel na efektívnosť konaní v správnych veciach je aj predmetom Správy o právnom štáte na Slovensku.

"Vychádzajúc zo zverejnených štatistických výkazov sudcu za rok 2022 sa priemerný ročný výkon sudcu správneho súdnictva pohyboval okolo 70 až 80 rozhodnutých vecí ročne. V prípade zachovania tohto výkonu to pri 20 sudcoch vo výkone na Správnom súde v Bratislave činí

maximálny výkon 1600 rozhodnutí Správneho súdu v Bratislave ročne," uviedla Jelinková Dudzíková.

Ozrejmila, že Správny súd v Bratislave začínal so stavom viac ako 5700 prevzatých nerozhodnutých spisov z Krajského súdu v Bratislave, Trnave a Nitre. Jeden senát na Krajskom súde v Bratislave mal podľa jej slov prideleného jedného vyššieho súdneho úradníka, pričom na Správnom súde v Bratislave je aktuálne jeden vyšší súdny úradník na dva senáty.

V súvislosti so zaťaženosťou senátov skonštatovala, že pripadá približne 900 vecí na senát, a teda jeden vyšší súdny úradník vybavuje 1800 vecí. "To negatívne ovplyvní výkonnosť sudcu," podotkla.

Aj pri zachovaní pôvodnej maximálnej výkonnosti podľa jej slov nie je predpoklad vydania rozhodnutia vo všetkých prevzatých spisoch skôr ako za štyri roky. "V júni 2023 bolo doručených na Správny súd v Bratislave viac ako 200 nových žalôb. V prípade zachovania takéhoto počtu nápadu nových vecí je ročný predpoklad nových vecí v počte viac ako 2400. Z toho vyplýva, že ak za štyri roky Správny súd v Bratislave rozhodne všetkých 5700 prevzatých vecí, nahromadí sa za ten čas ďalších nových viac ako 9600 vecí," dodala.

Jelinková Dudzíková reagovala aj na vyjadrenia predsedu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR Pavla Naďa o tom, že asistenti z tohto súdu sú kostrou plén správnych súdov. Podotkla, že na Správnom súde v Bratislave je 26-percentný podiel bývalých asistentov

NSS z celkového počtu sudcov správneho súdu. Dodala, že v Banskej Bystrici a Košiciach je podiel ešte nižší.