Trebišov: Mesto získalo vyše 400.000 eur na skvalitnenie práce s údajmi

Trebišov 31. júla (TASR) - Mesto Trebišov získalo viac ako 400.000 eur na projekt skvalitnenia práce s údajmi. "Jeho cieľom bude zlepšiť vnútorné procesy súvisiace so zhromažďovaním údajov, ktorými disponuje mesto Trebišov," informovala TASR hovorkyňa mesta Martina Mištaničová.

Doteraz sú dátové zdroje mesta podľa nej evidované manuálne, bez komplexného dátového systému, pre účely ďalšieho použitia a sekundárneho spracovania.

Samospráva uspela vo výzve so žiadosťou na projekt s názvom Manažment údajov mesta Trebišov. Ministerstvo dopravy (MD) SR na to schválilo 401.249 eur.

"Keďže samospráva už dlhšie v rámci svojich možností vyvíja úsilie o skvalitňovanie služieb občanom, podnikateľským a ďalším subjektom, takisto o nastavenie prepojenia agend a iných dát, tento projekt je výbornou príležitosťou na to, aby mesto disponovalo kvalitnými, presnými, aktuálnymi a konzistentnými dátami, ale aj nástrojmi, ktoré umožnia tieto dáta vyhodnocovať, interpretovať a editovať," priblížila hovorkyňa.

Realizácia projektu podľa nej sľubuje nielen skvalitnenie dátových zdrojov mesta, ale aj zrýchlenie byrokratických procesov, otvorenie samosprávy navonok a zefektívnenie výmeny informácií medzi oddeleniami mestského úradu.