Tretí sektor víta vyhlásenie výzvy MS pre ľudské práva, sledovať bude hodnotenie

Bratislava 11. júna (TASR) - Mimovládne organizácie privítali vyhlásenie dotačnej výzvy Ministerstva spravodlivosti (MS) SR pre oblasť ľudských práv. Rovnako i akceptovanie časti požiadaviek, ktoré zástupcovia tretieho sektora vzniesli v hromadnej pripomienke k novele vyhlášky, ktorá dotačnú schému upravuje. Za negatívum však považujú výrazné posilnenie nominantov štátu na úkor nezávislých posudzovateľov v hodnotiacich komisiách. Upozornili na to v reakcii na utorkové oznámené vyhlásenie výzvy s pôvodnou alokáciou.

"Rezort vyhovel dvom z troch našich zásadných pripomienok, čo svedčí o tom, že vládny a občiansky sektor dali priestor konštruktívnemu dialógu a ten priniesol konkrétny výsledok," konštatovala Katarína Batková, riaditeľka Via Iuris a jedna z líderiek občianskej Platformy pre demokraciu.

Ako dodala, občiansky sektor teraz bude podrobne sledovať, ako sa vedenie ministerstva vysporiada s novým zložením hodnotiacich komisií, v ktorých došlo k posilneniu zástupcov štátu na úkor nezávislých posudzovateľov. "Štát na seba prebral plnú zodpovednosť za objektívne posúdenie žiadostí. Pevne veríme, že posudzovanie bude objektívne a odpolitizované," dodala Batková.

Za Platformu pre demokraciu v tejto súvislosti pripomenula, že MS doteraz nezverejnilo výsledky interného auditu, ktorý rezort realizoval po zrušení pôvodnej dotačnej výzvy. "Pokračuje vo všeobecnom konštatovaní, že v minulosti mohlo dochádzať ku konfliktu záujmov medzi členmi hodnotiacich komisií a žiadateľmi o granty. Privítali by sme zverejnenie výsledkov auditu o to viac, že týmito podozreniami sa odôvodnili zásahy do fungovania dotačnej schémy," dodala zástupkyňa mimovládnych organizácií.

MS vyhlásilo v pondelok (10. 6.) dotačnú výzvu pre projekty v oblasti ľudských práv. Vo výzve ponechali rovnaký objem prostriedkov - 769.500 eur. Štátna tajomníčka rezortu Katarína Roskoványi o tom informovala na utorkovom tlačovom brífingu. Pripomenula, že dôvodom februárového zrušenia výzvy bol konflikt záujmov, spôsobený tým, že členmi hodnotiacich komisií boli i prijímatelia dotácií, rovnako existovali podozrenia z manipulácie pri výbere úspešných žiadateľov. Tomu má teraz zabrániť úprava vyhlášky, súvisiacej s výzvou.

Žiadatelia sa o grant môžu uchádzať do 12. augusta, výška príspevkov, ktoré môžu získať sa pohybuje od 5000 do 50.000 eur. Dotáciu možno použiť napríklad na posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd, ďalej na podporu aktívnej občianskej spoločnosti, takisto na edukačnú, analytickú, expertnú a edičnú činnosť v oblasti ľudských práv a prevencie voči rôznym formám intolerancie.