Týždenný prehľad udalostí v SR na 15. týždeň

8. apríla - pondelok

Dni archívneho filmu (8. - 12. apríla)

Banská Bystrica, Múzeum SNP, Filmový klub

8. apríla - pondelok

Týždeň slovenského filmu (8. - 14. apríla)

Bratislava, kino Lumiére, Špitálska 4

8. apríla - pondelok

10.00 Symbolické otvorenie turistickej sezóny 2024 v Trenčianskom kraji

Považská Bystrica, Považský hrad, nádvorie

8. apríla - pondelok

11.00 TK splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Alexandra Daška

Téma: Predstavenie histórie Medzinárodného dňa Rómov, súčasné potreby Rómov a priority úradu splnomocnenca vlády

Bratislava, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Námestie 1. mája 18

8. apríla - pondelok

14.00 TK Národného inštitútu vzdelávania a mládeže - Rómovia

Téma: Spolu s Rómami dosiahneme viac

Bratislava, Moyzesova sieň Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Gondova 2

8. apríla - pondelok

18.00 Sme tu spolu: Štyri besedy o živote Rómov na Slovensku

Poprad, kultúrno-komunitný priestor Koľaj 22

8. apríla - pondelok

18.30 Premiéra dokumentárneho filmu Tady Havel, slyšíte mě?

Réžia: Petr Jančárek.

Bratislava, Cinemax Bory

9. apríla - utorok

Mimoriadna schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1

9. apríla - utorok

09.00 Ústavnoprávny výbor NR SR

Návrh na voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu SR. Rôzne.

Bratislava, hrad, Zimná jazdiareň

9. apríla - utorok

09.30 Konferencia: Systematický prístup regionálnej samosprávy k adaptácii na zmenu klímy

Košice, Tabačka, kinosála, Gorkého 2

9. apríla - utorok

13.00 Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Bratislava, NR SR, areál Bratislavského hradu "pri Mikulášskej bráne"

9. apríla - utorok

14.00 Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 31, Námestie A. Dubčeka 1

9. apríla - utorok

17.00 Uvedenie série obežných mincí Českej mincovne a Národnej banky Slovenska, vstup ČR a SR do Európskej únie

Za účasti súčasného guvernéra a bývalých guvernérov NBS, veľvyslancov a ďalších osobností z finančníctva a politickej sféry.

Bratislava, Česká mincovňa, Suché mýto 1

10. apríla - streda

Konferencia Slovenskej asociácie pre elektromobilitu: eFleet Day 2024

Téma: Elektromobily vo firmách dostávajú zelenú

Šamorín, x-bionic sphere

10. apríla - streda

Záhradkár - Včelársky veľtrh (10. - 14. apríl)

- uvedenie knihy profesora Ivana Hričovského

- praktické ukážky ošetrovania ovocných drevín

Trenčín, letisko

10. apríla - streda

Nu Dance Fest 2024 (10. - 14. apríla)

Medzinárodný festival súčasného tanca a pohybového divadla

Bratislava

10. apríla - streda

08.30 Konferencia nového vzdelávania Meníme sa spoločne

Téma: Zdieľanie skúseností. Lepšie porozumenie kurikulárnej reformy a jej vízie a predstavenie dvoch výziev vzdelávacích oblastí: metakognícia, matematika a práca s informáciami

Banská Bystrica, regionálne centrum podpory učiteľov, Lazovná 5

10. apríla - streda

09.00 Ústavnoprávny výbor NR SR - vypočutie kandidátov na sudcu ÚS SR

Návrh na voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu SR. Rôzne.

Bratislava, hrad, Zimná jazdiareň

10. apríla - streda

09.00 Záverečná konferencia projektu Mitadapt

Téma: Príprava aktualizácie Klimatického akčného plánu do roku 2030 pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves

Bratislava, miestny úrad, prízemie, Námestie sv. Františka 8

10. apríla - streda

09.00 Rozhovory o zodpovednej umelej inteligencii: Regulácia, prax, etika

Téma: Oblasť regulácie AI. AI a oblasť autorského práva. AI a ochrana osobných údajov. AI v praxi a ukážky kopilotov.

Bratislava, Akadémia Policajného zboru, Sklabinská 1

10. apríla - streda

13.00 Odborná diskusia Ako ďalej RTVS?

Téma: Budúcnosť RTVS v kontexte s Európskym aktom o slobode médií za účasti generálneho riaditeľa Európskej vysielacej únie Noela Currana.

Bratislava, Slovenský rozhlas, veľké koncertné štúdio, Mýtna 1

10. apríla - streda

14.00 Odovzdávanie Ceny Amazonka, ktorú odovzdájú pacientske organizácie zástupcom topoľčianskych skríningových mamografických pracovísk

Podujatie je súčasťou Dňa zdravia.

Topoľčany, Námestie M. R. Štefánika

10. apríla - streda

16.30 Vernisáž AMFO 2024

Žilina, krajská knižnica, Antona Bernoláka 47

10. apríla - streda

17.00 Prednáška etnologičky a historičky Kataríny Nádaskej

Téma: Jarné zvykoslovie ako súčasť tradičnej ľudovej kultúry Slovenska

Modrý Kameň, hrad

11. apríla - štvrtok

Spoločné zasadnutie vlád SR a Ukrajiny

Michalovce, mestský úrad

11. apríla - štvrtok

ITF Slovakiatour (11. - 14. apríla)

Bratislava, Incheba Expo, Viedenská cesta 3-7

11. apríla - štvrtok

08.00 Nácvik udalosti hromadného postihnutia osôb (havária autobusu a cisterny) a spustenia traumatologického plánu

Levice, Nemocnica Agel, urgentný príjem a jednotlivé oddelenia

11. apríla - štvrtok

08.30 68. kongres slovenských a českých detských chirurgov

Kongres sa bude konať v dňoch 10. - 12. apríla

Vysoké Tatry, Grand hotel Bellevue, Horný Smokovec 21

11. apríla - štvrtok

09.00 Otvorenie nového nábytkárskeho závodu IKEA Industry Malacky

Malacky, Továrenská 19

11. apríla - štvrtok

09.00 Ústavnoprávny výbor NR SR

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 150, Námestie A. Dubčeka 1

11. apríla - štvrtok

09.45 Duálna akadémia otvorí Tréningové centrum pre HVAC

(Heating, ventilation, and air conditioning/kúrenie, ventilácia a klimatizácia) a OZE (Obnoviteľné zdroje energie)

Bratislava, J. Jonáša 5

11. apríla - štvrtok

10.00 Slávnostné oceňovanie pedagogických zamestnancov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK za tvorivú a obetavú práce v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže pri príležitosti Dňa učiteľov.

Žilina, Úrad ŽSK, Komenského 48

11. apríla - štvrtok

10.30 Slávnostné otvorenie výrobnej haly závodu Prefa Sučany

Téma: Predpäté panely zmenia bytovú výstavbu - Slovensko má konečne svojho vlastného výrobcu

Sučany, Podhradská cesta 2, okres Martin

11. apríla - štvrtok

11.00 Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 147a, Námestie A. Dubčeka 1

11. apríla - štvrtok

13.00 Development summit 2024 - 5. ročník odbornej konferencie

Téma: Nová stavebná legislatíva; Realitný trh; Mestá a developeri.

Bratislava, hotel Radisson Blu Carlton, Hviezdoslavovo námestie 3

11. apríla - štvrtok

14.00 Výbor NR SR pre kultúru a médiá

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 32, Námestie A. Dubčeka 1

11. apríla - štvrtok

15.00 Wolt Awards 2024

Bratislava, Primaciálny palác

12. apríla - piatok

Projekt Hacknime.to (12. - 13. apríla)

Odborníci a mladí ľudia budú mať za úlohu nájsť spôsob, ako vytvoriť a na pravidelnej báze aktualizovať registre všetkých subjektov z prostredia kultúrneho a kreatívneho priemyslu,

Bratislava

12. apríla - piatok

Festival záhrad (12. - 14. apríla)

Bratislava, Bory Mall

12. apríla - piatok

10.00 Podujatie Nový európsky Bauhaus v strednej Európe

Fórum pre partnerov a podporovateľov iniciatívy Nový európsky Bauhaus.

Súčasťou programu bude predstavenie spoločnej deklarácie, ktorá nadväzuje na Manifest 2020 o vplyve stavebníctva na životné prostredie vydaný v roku 2019.

Bratislava, Nová Cvernovka, Račianska 78

12. apríla - piatok

10.00 IPC Informačný deň: Sociálne inovácie pre marginalizované rómske komunity spojený s prehliadkou multifunkčného centra Savore Sigord

Zlatá Baňa, Centrum Savore Sigord, Sigord 154, okres Prešov

12. apríla - piatok

10.30 Talkshow Ako sa správne liečiť

Témy: Dá sa výživovými doplnkami riešiť zdravotný problém? Kedy už treba nastaviť liečbu? Sú generiká bezpečné a môžem im dôverovať? A v čom sa líšia originálne lieky od generík?

Bratislava, Jurkovičova tepláreň, Bottova 1

13. apríla - sobota

09.00 Vítanie žeriavov v Sennom

Senné, areál kaštieľa, náučný chodník Vtáčím rajom, CHVÚ Senianske rybníky

13. apríla - sobota

09.00 Súťaž furmanov s ťažnými koňmi

Spišský Hrušov

13. apríla - sobota

15.50 Drumfest Slovakia - bubenícky festival

Pezinok, dom kultúry

14. apríla - nedeľa

Burza exotov, hydiny, králikov, holubov a doplnkového tovaru pre chovateľov

Nitra, agrokomplex, pavilón G

14. apríla - nedeľa

10.00 Vševedko - edukačný a hravý festival pre deti

Bratislava, Stará tržnica