Týždenný prehľad udalostí v SR na 17. týždeň

22. apríla - pondelok

Župné dni 2024 (22. apríla - 17. mája)

Organizácie Košického samosprávneho kraja predstavia svoje aktivity, činnosti, workshopy aj dni otvorených dverí vo všetkých regiónoch KSK.

22. apríla - pondelok

09.00 Slávnostné otvorenie Envirocentra v Martine

Podujatie sa koná pri príležitosti Dňa Zeme.

15.00 h - program pre verejnosť s komentovanými prehliadkami

Martin, areál SIM, Priekopa

22. apríla - pondelok

10.00 Stretnutie predstaviteľov Prešovského samosprávneho kraja a miestnych samospráv PSK

Téma: Predstavenie nového programového obdobia 2021 - 2027 a príprava integrovaných projektových balíkov, programy cezhraničnej spolupráce, územný rozvoj kraja v cestnej infraštruktúre.

22. apríla - pondelok

10.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, Úradu ŽSK, Komenského 48

22. apríla - pondelok

10.00 TK slovenských environmentálnych mimovládnych organizácií a odborníkov z oblasti ochrany životného prostredia pri príležitosti Dňa Zeme

Téma: Spoločné vyhlásenie o súčasnom stave ochrany životného prostredia na Slovensku

Zvolenská Slatina, pri bývalej škole, dom číslo 32, Slatinka

22. apríla - pondelok

10.00 Otvorenie Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

Úvodný slávnostný ceremoniál a záverečná konferencia o projekte revitalizácie pamiatky Draškovičov kaštieľ

- komentovaná prehliadka

- historická módna šou v podaní skupiny Fringia

Čachtice

22. apríla - pondelok

11.30 TK Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

Téma: Turistická doprava a zmeny pred letnou sezónou

Bratislava, Turistické informačné centrum, Klobučnícka č. 2

22. apríla - pondelok

12.00 TK po skončení zasadnutia Rady vlády SR pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie

Bratislava, NR SR, historická budova, Župné námestie č. 12

22. apríla - pondelok

14.00 TK Kresťanskodemokratického hnutia

Téma: Stane sa z Prešova mesto kasín?

Prešov, park pred mestským úradom, v prípade nepriaznivého počasia v KDH, Hlavná č. 80

22. apríla - pondelok

14.00 Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 149, Námestie A. Dubčeka 1

22. apríla - pondelok

15.00 Komunitné podujatie Jedna Zem (20. - 22. apríla)

16.00 h - Pochod mestom, Národná ulica

16.45 h - Živá reťaz, Námestie SNP

Banská Bystrica

22. apríla - pondelok

16.30 Workshop Prečo pestovať zeleninu na sídliskách?

Topoľčany, Ulica kpt. Žalmana 1715/7, vnútroblok,

22. apríla - pondelok

17.00 Prezentácia publikácie Ach, Gubernia neobmedzených možností! Martin Porubjak o divadle a spoločnosti. (Koncepcia knihy a výber textov Martina Porubjaka: Martina Ulmanová)

Spomienka na Martina Porubjaka

Bratislava, Štúdio 12, Jakubovo námestie č. 12

23. apríla - utorok

Newmatec - konferencia Zväzu automobilového priemyslu SR

(23. - 24. apríla)

Bystrá, hotel Partizán, Tále

23. apríla - utorok

Výstava Najkrajšie knihy Slovenska 2023

Výstava 32. ročníka súťaže najkrajšie knihy Slovenska predstaví kolekciu titulov za rok 2023.

Výstava potrvá do 17. júna.

Bratislava, Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana, Galéria Dušana Rolla

23. apríla - utorok

Festival Ivana Ballu (23. - 26. apríla)

Dolný Kubín

23. apríla - utorok

08.30 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Žilina

Žilina, mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1

23. apríla - utorok

09.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica

Banská Bystrica, mestský úrad, Československej armády 26

23. apríla - utorok

09.00 12. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

23. apríla - utorok

09.30 Stretnutie s médiami na tému Ako rozpoznať investičné podvody?

Prieskum agentúry Focus pre spoločnosť Partners odhalil, akú majú Slováci skúsenosť s podozrivými investičnými ponukami a o koľko peňazí kvôli nim prišli

Bratislava, reštaurácia Korzo, Hviezdoslavovo námestie

23. apríla - utorok

09.30 Online diskusia Veterná energia

Oddeliť mýty od faktov a zamerať sa na prínosy

Organizuje spravodajský portál Euractiv.

Online prostredníctvom aplikácie Zoom.

23. apríla - utorok

09.30 TK Letiska M. R. Štefánika, cestovnej kancelárie Satur a Chorvátskeho turistického združenia

Téma: Najnovšie trendy v leteckom cestovaní, Chorvátsko

Bratislava, Letisko M. R. Štefánika, VIP terminál

23. apríla - utorok

10.00 TK Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiany

Téma: Vyhlásenie výsledkov súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2023

Bratislava, Bibiana, Panská 41

23. apríla - utorok

10.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Slávnostné zasadnutie Zastupiteľstva KSK bude spojené so slávnostným ceremoniálom odovzdávania ocenení Osobnostiam KSK.

Košice, Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1

23. apríla - utorok

10.00 TK Centra pre liečbu drogových závislostí

Téma: Rizikové používanie internetu mladými (aktuálne výsledky prieskumu u nás)

Bratislava, sídlo centra, Hraničná 2

23. apríla - utorok

10.00 Verejný odpočet činnosti a hospodárenia Slovenského technického múzea za rok 2023

Košice, STM, Hlavná č. 88

23. apríla - utorok

10.00 Konferencia Zdravá žena, zdravá spoločnosť

- Deň ženského zdravia

Bratislava, reštaurácia Parlamentka, Námestie A. Dubčeka 1

23. apríla - utorok

10.00 TK pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk

Témy: Hygiena rúk ako základný pilier prevencie infekčných ochorení a antimikrobiálnej rezistencie. Kľúčový význam dôslednej dezinfekcie rúk v nemocničných zariadeniach. Šiesty ročník celoslovenskej edukačno-osvetovej kampane.

Bratislava, NÚDCH, blok C, prízemie, zasadacia miestnosť riaditeľstva, Limbová 1

23. apríla - utorok

10.00 TK Slovenskej filharmónie

Téma: Verejný odpočet činnosti a hospodárenia SF za rok 2023; Informácie o programe 59. ročníka festivalu Bratislavské hudobné slávnosti a Nová 76. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie

Bratislava, SF, Filharmonický klub, vchod z Medenej ulice č. 3

23. apríla - utorok

10.00 TK divadla Romathan

Téma: Uvedenie novej premiéry - Posledná večera

Košice, divadlo Romathan, Továrenská 3

23. apríla - utorok

11.30 Verejný odpočet a prezentácia činnosti Slovenskej ústrednej hvezdárne za rok 2023

Hurbanovo, prevádzková budova Slovenskej ústrednej hvezdárne, Komárňanská 137

23. apríla - utorok

12.05 Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 149, Námestie A. Dubčeka 1

23. apríla - utorok

12.30 Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií

Bratislava, Ubytovacie zariadenie Kancelárie NR SR, rokovacia miestnosť č. 71, Námestie A. Dubčeka 1

23. apríla - utorok

13.00 Verejný odpočet činnosti a hospodárenia Divadelného ústavu za rok 2023

Bratislava, Divadelný ústav, 1. poschodie, Izba manželov Borodáčovcov, Jakubovo námestie 12

23. apríla - utorok

14.00 Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov

Bratislava, miestny úrad, veľká zasadačka

23. apríla - utorok

18.00 Galavečer Osobnosti Košického samosprávneho kraja

Košice, Národné divadlo

24. apríla - streda

Gardénia - predajná výstava (24. - 28. apríla)

26. ročník medzinárodnej predajnej výstavy pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajov a živých kvetov

Nitra, agrokomplex, Výstavná 4

24. apríla - streda

Veľtrh Nábytok a bývanie (24. - 28. apríla)

32. ročník medzinárodného veľtrhu nábytku, bytových doplnkov, dizajnu a architektúry

Nitra, agrokomplex, Výstavná 4

24. apríla - streda

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

Prešov

24. apríla - streda

09.00 Deň advokácie - Bezplatné právne poradenstvo pre občanov

Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Malacky, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Poprad, Prešov, Ružomberok, Senec, Stropkov, Topoľčany, Trebišov, Trenčín, Trnava a Žilina

24. apríla - streda

09.00 12. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

24. apríla - streda

09.00 Záverečná konferencia o projekte pod názvom Kúria Zuzana – zážitok v múzeu.

Markušovce, areál kaštieľa, letohrádok Dardanely

24. apríla - streda

10.00 Profesia days (24. - 25. apríla)

Festival pracovných príležitostí.

Bratislava, Stará tržnicaa

24. apríla - streda

10.00 TK organizácie Amnesty International Slovensko - výročná správa

Téma: Výročná správa o stave ľudských práv za rok 2023

Prihlasovací link: https://forms.gle/td9xodUTikgvQnxN8

Bratislava, Foajé, Štefánikova 16

24. apríla - streda

11.00 TK o programe Umenie pre život 2

Téma: Predstavenie a otvorenie celoslovenského programu Učenie pre život 2

Košice, materské centrum Pastierik, 1. poschodie, Tomášiková 35

24. apríla - streda

11.00 TK pri príležitosti kampane Euromelanoma 2024

Kampaň je zameraná na podporu ľudí, ktorým v minulosti diagnostikovali rakovinu kože, a liečili sa na ňu.

Bratislava, hotel Crowne Plaza, Hodžovo námestie 2

24. apríla - streda

13.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Stará Turá

Stará Turá

24. apríla - streda

13.00 Medzinárodná konferencia Slovenskej rady pre zelené budovy a Slovenskej komory architektov: Green building summit

Bratislava, Pontón, Tyršovo nábrežie

24. apríla - streda

14.00 Rokovanie Rady RTVS

Bratislava, Slovenský rozhlas, Mýtna 1

24. apríla - streda

16.00 Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Devínska Nová Ves

Bratislava, Vila Košťálová, sobášna sieň, Novoveská 17

24. apríla - streda

16.00 Vyhlásenie výsledkov súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2023

Bratislava, SNG, kinosála, Riečna 1

25. apríla - štvrtok

Profesia days (24. - 25. apríla)

Festival pracovných príležitostí.

Bratislava, Stará tržnica

25. apríla - štvrtok

28. ročník United Europe Jazz Festival (25. - 28. apríla)

Banská Bystrica, Námestie SNP, Robotnícky dom, Hogo Fogo & Art Club

25. apríla - štvrtok

Duch smrti na Bojnickom zámku (25. - 28. apríla)

Šou pod názvom Spiritus Mortis v rámci podujatia Strašidelný zámok

Bojnice, SNM, Múzeum Bojnice

25. apríla - štvrtok

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Michalovce

Michalovce

25. apríla - štvrtok

08.30 Verejné zasadnutie Okresného súdu Trnava

Rozhodnutie v trestnej veci odsúdeného Mikuláša Černáka o návrhu na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody.

Piešťany, OS Trnava, miestnosť č. 115, 1. poschodie, Nálepkova 36A

25. apríla - štvrtok

08.30 Festival inovácií 2024

Žilina, Nová synagóga

25. apríla - štvrtok

09.00 Kontrolný deň - rekonštrukcia konzervatória v Žiline

Za účasti predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Žilina, J. M. Hurbana 48

25. apríla - štvrtok

09.00 12. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

25. apríla - štvrtok

09.00 Veľtrh pracovných príležitostí JobSpoTT 2024

Trenčín, športová hala M-SPORT, Ostrov 363

25. apríla - štvrtok

09.30 Online diskusia: Klimatické politiky z pohľadu rôznych segmentov slovenskej spoločnosti. Prezentácia hĺbkového prieskumu verejnej mienky v 19 krajinách a 10 segmentoch slovenskej spoločnosti.

Registrácia: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_u7bKA5EXRs2SFQKVa3ifZw#/registration

25. apríla - štvrtok

10.00 Záverečná konferencia projektu CLTO1003 "Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave – historické, remeselné a ekologické centrum Gemera.

Téma: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca

Jelšava

25. apríla - štvrtok

10.00 Konferencia o projekte Komunitné ERP v cloude so zameraním na ekologické riešenia.

Online cez aplikáciu MS Teams

Bratislava, GBC V., Galvaniho č. 19

25. apríla - štvrtok

12.20 Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ

- výjazdové rokovanie výboru

Bratislava, Národný bezpečnostný úrad

25. apríla - štvrtok

14.00 TK o 5. ročníku ankety Mama roka 2024

Bratislava, BBC 5, ING Hubs Slovakia, Plynárenská 7C

25. apríla - štvrtok

16.00 Záverečná konferencia o projekte Art & Holocaust

Spoločným úsilím k inkluzívnej Európe

16.30 h - Prezentácia projektu

17.00 h - Prehliadka výstavy

17.30 h - Koncertné vystúpenie hudobnej skupiny Preßburger Klezmer Band

Poprad, Tatranská galéria, Hviezdoslavova č. 12

25. apríla - štvrtok

17.00 Slávnostné otvorenie DSB Observatória

Bratislava, nemecká škola, Bárdošova 33

25. apríla - štvrtok

19.00 Benefičná aukcia fotografií: Cesta v čase

Podujatie sa koná pri príležitosti 10. výročia neziskovej organizácie Seeds.

Bratislava, Kafe Scherz, Palisády 27

26. apríla - piatok

Informačné stretnutie Národného kontaktného bodu SR CERV 2021-2027 pod názvom: Možnosti čerpania finančných prostriedkov programu CERV 2021-2027 - Národný kontaktný bod SK CERV 2021-2027

Bratislava, hotel Bôrik

26. apríla - piatok

Župné trhy v Banskobystrickom kraji

Revúca

26. apríla - piatok

Protikorupčný festival Pucung (26. - 27. apríla)

Košice, Kasárne/Kulturpark

26. apríla - piatok

09.00 TK zástupcov spoločnosti Kia Slovakia

Téma: Inovatívne spôsoby zlepšovania a výuky bezpečnosti práce nielen v Kia Slovakia, ale aj pre študentov z regiónu

Gbeľany, Vzdelávacie stredisko Kia Slovakia

26. apríla - piatok

09.00 12. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

26. apríla - piatok

09.00 Deň Zeme vo Zvolene

Súčasťou podujatia budú súťaže pre deti, ekoaktivity, swap oblečenia, diskusie, hudobný a športový program.

Zvolen, Fun zóna

26. apríla - piatok

10.00 Začatie výstavby lôžkovej časti k chirurgickému pavilónu

Zvolen, Nemocnica Agel, pred vstupom do chirurgického pavilónu, Kuzmányho nábrežie 28

26. apríla - piatok

13.00 Otvorenie turistickej sezóny v skanzene

Svidník, SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry

26. apríla - piatok

13.00 Konferencia k výzvam programu CERV 2021-2027

Príležitosť pre žiadateľov o financie a kvalitné riešenia pre Slovensko.

Bratislava, hotel Bôrik

26. apríla - piatok

15.00 Vínne trhy Pezinok (26. - 27. apríla

Pezinok, Krušičova kúria, Radničné námestie č. 9

26. apríla - piatok

20.30 Odovzdávanie Národných filmových cien Slnko v sieti za rok 2023

Bratislava, Slovenský rozhlas, veľké koncertné štúdio, Mýtna 1

27. apríla - sobota

Seredský beh - celomestské podujatie

Sereď, veľký park

27. apríla - sobota

Protikorupčný festival Pucung (26. - 27. apríla)

Košice, Kasárne/Kulturpark

27. apríla - sobota

Farmársko furmanský deň

Lučenec

27. apríla - sobota

10.00 Benefičný beh oRUNgutan

Bratislava, zoo

27. apríla - sobota

11.00 Hybaj hrabať

Dobrovoľnícka brigáda v muzeálnej záhrade SNM.

Martin, muzeálna záhrada za Etnografickým múzeom SNM, Malá hora 2

28. apríla - nedeľa

Otvorenie letnej turistickej sezóny na Ľubovnianskom hrade

Stará Ľubovňa

28. apríla - nedeľa

Deň tanca Žilinského kraja

Krajská súťažná prehliadka moderného tanca.

Žilina, Športová hala ŽSK, Rosinská cesta č. 6

28. apríla - nedeľa

10.00 Podujatie Láska na dedine

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny, Malá hora 2