Týždenný prehľad udalostí v SR na 19. týždeň

6. mája - pondelok

Pracovný výjazd predsedu PSK Milana Majerského

08.30 h - stretnutie s primátorom mesta Vranov nad Topľou

09.00 h - obhliadka pracoviska praktického vyučovania OÁZA a zmodernizovanej IT učebne

Vranov nad Topľou, Ondavská 954

10.00 h - Stretnutie a diskusia predsedu PSK s partnermi

12.05 h - Brífing

Vranov nad Topľou, Mestský dom kultúry, M. R. Štefánika 875/200

14.10 h - Obhliadka rekonštruovaných priestorov budovy multifunkčného centra

Vranov nad Topľou, sídlisko 1. mája 74

14.40 h - Návšteva Priemyselného parku Ferovo – BDR Thermea

15.30 h - Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša – Detrík

15.45 h -

15.45 – Obhliadka vodnej nádrže Veľká Domaša

Zátoka Domaša – Dobrá, domovský prístav

6. mája - pondelok

09.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja

Nitra, Župný dom, Župné námestie 3

6. mája - pondelok

10.00 Diskusia Štátnej vedeckej knižnice pre stredoškolskú mládež.

Téma: Voľby poslancov do Európskeho parlamentu

Prešov, ŠVK, Námestie mládeže č. 1

6. mája - pondelok

10.00 Prednáška amerického filozofa Richarda Shustermana v Prešove

Prednáška amerického filozofa a profesora Richarda Shustermana: Somaestetika a umenie života

Prešov, PU, filozofická fakulta, m. č. 91

6. mája - pondelok

10.00 25. Finále Slovenskej debatnej ligy

Debatné stredoškolské tímy budú debatovať na tému: Slovensko by malo do roku 2027 dosiahnuť vyrovnaný rozpočet aj za cenu výrazného obmedzenia sociálnych istôt.

Bratislava, NR SR, historická budova, Župné námestie 11

6. mája - pondelok

11.00 TK primátora mesta Kežmarok Jána Ferenčáka, viceprimátora mesta Liptovský Mikuláš Ľuboša Triznu

Téma: Predstavenie cenovej stratégie vstupeniek na 32. ročník medzinárodného festivalu Európske ľudové remeslo; Predstavenie programu a Odhalenie oficiálneho loga a remesla pre 32. ročník festivalu EĽRO

Kežmarok, kino Iskra, Hlavné námestie 3

6. mája - pondelok

12.00 Deň mesta Košice (27. apríla - 9. mája)

10.00 h - Street Art Festival. Prvý ročník festivalu Creative Streets v Košiciach za účasti mladých umelcov zo susedných krajín. Zúčastnia sa ho umelci z Poľska, FAT HEAT z Maďarska, BOOGIE zo Švajčiarska, PAUSER z Českej republiky a združenie umelcov WALLDESIGN zo Slovenska.

Košice, MČ Košice, sídlisko KVP

12.00 h - Slávnostné oceňovanie príslušníkov Mestskej polície mesta Košice a osobností verejného a spoločenského života.

Košice, Hlavná ulica, pred historickou budovou Národného divadla

15.00 h - Škola plná talentov – Superškola 2024. Slávnostné finále.

Košice, Hlavná ulica, Dolná brána

6. mája - pondelok

14.30 Deň víťazstva nad fašizmom Handlová

Handlová, Pamätník SNP, Námestie baníkov

text

6. mája - pondelok

19.00 SAVinči kaviareň - Jadrové superzbrane

Téma: Jadrové superzbrane: Ako zmiznúť z povrchu Zeme za zlomok sekundy

Bratislava, Kácečko, Kamenné námestie 1a

7. mája - utorok

07.00 Deň bez bariér v arboréte Borová Hora

10.00 a 14.00 h - Sprevádzanie s odborným výkladom

Zvolen, arborétum Borová Hora, Borovnianska 2176/6

7. mája - utorok

09.00 12. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

7. mája - utorok

09.00 Workshop Slovenského plynárenského a naftového zväzu

Téma: Aktuálny vývoj na trhu so zemným plynom/LNG

Podujatie bude v anglickom jazyku bez tlmočenia.

Bratislava, SPP, kongresová sála Dunaj, Mlynské nivy 44/c

7. mája - utorok

09.00 Konferencia Spravodlivosť v 21. storočí

Organizuje OZ Pracujúca chudoba.

Košice, FF UPJŠ, Katedra politológie

7. mája - utorok

10.00 Predvolebná diskusia portálu Euractiv - poľnohospodárska politika

Téma: Spoločná poľnohospodárska politika EÚ

Bratislava, Európske informačné centrum, Palisády 29

7. mája - utorok

11.30 Slávnostné odovzdanie fotovoltiky od VSE

Nová Sedlica, Domov v Poloninách

7. mája - utorok

13.00 Deň mesta Košice (27. apríla - 9. mája)

13.00 h - Sprievod rytierov. Dobová pozvánka na slávnostné vztyčovanie mestskej vlajky a slávnostný ceremoniál udeľovania Ceny mesta Košice a Cien primátora mesta Košice.

Košice, Hlavná ulica, Dolná brána, Immaculata, Historická radnica

13.30 h - Slávnostné vztyčovanie mestskej vlajky pri príležitosti Dňa Košice

Košice, pred historickou radnicou, Hlavná 59

14.00 h - Slávnostný ceremoniál Dňa mesta Košice.

Primátor mesta Košice odovzdá verejné ocenenia – Ceny mesta Košice, Ceny a Plakety primátora mesta Košice.

Košice, pred historickou radnicou (v historickej radnici), Hlavná 59

20.00 h - Galaprogram Dňa mesta Košice

Košice, Hlavná ulica, Urbanova veža, Spievajúca fontána

text

7. mája - utorok

14.00 TK predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča, výkonného riaditeľa Letiska Piešťany Bohumila Klečáka a riaditeľky Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavského kraja Agáty Mikulovej.

Téma: Štart letnej letovej sezóny2024

Piešťany, letisko, areál

7. mája - utorok

16.00 Slávnostné otvorenie parku Panská záhrada

Prešov

7. mája - utorok

16.00 Oslavy 79. výročia víťazstva nad fašizmom

Trenčianske Teplice, Pamätník padlých v SNP, Kúpeľný park

8. mája - streda

09.00 Deň bez bariér v arboréte Borová Hora

10.00 a 14.00 h - Sprevádzanie s odborným výkladom

Zvolen, arborétum Borová Hora, Borovnianska 2176/6

8. mája - streda

18.30 Deň mesta Košice (27. apríla - 9. mája)

18.30 h - Nesmrteľný tanečník. Celovečerné hudobné, spevácke a tanečné predstavenie PUĽS - Poddukelského umeleckého ľudového súboru.

Košice, Kunsthalle, Hala umenia, Rumanova č. 1

8. mája - streda

19.30 Rozkvitli sekery - premiéra komédie divadla GUnaGU

Autor a réžia Viliam Klimáček

Bratislava, divadlo GUnaGU, Františkánske námestie 7

9. mája - štvrtok

Deň Európy - Predstavenie Bratislavskej deklarácie

Podujatie pripravila strana Sloboda a Solidarita

- Predstavenie Bratislavskej deklarácie o budúcnosti EÚ

10.00 h - vystúpenie bývalého českého premiéra Mirka Topolánka

Bratislava, NR SR, historická budova, Župné námestie

9. mája - štvrtok

Charitatívny beh VSE City Run

Košice

9. mája - štvrtok

08.00 Deň mesta Košice (27. apríla - 9. mája)

08.00 h - Primátorská kvapka krvi.

Košice, Hlavná ulica, okolie historickej radnice

10.00 h - Literárne Košice. Slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže žiakov základných škôl a študentov osemročných gymnázií.

Košice, LitPark, Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2

17.00 h - RusínsKE – Rusíni. Ukážky rusínskej kultúry spojený so slávnostnou liturgiou v drevenom kostolíku.

Košice, Východoslovenské múzeum, historická budova, nádvorie

9. mája - štvrtok

08.30 Zber odpadu a čistenie brehu rybárskych revírov v Rudine

Aktivita iniciatívy Vyčistime spolu kraj

Rudina, okolie futbalového štadióna

text

9. mája - štvrtok

09.00 Slovensko-maďarský poradenský deň Sociálnej poisťovne

Poradenstvo pre poistencov a poberateľov dávok dôchodkového poistenia, ktorí pracujú alebo pracovali v Maďarsku.

Komárno, pobočka SP, Petöfiho 7

9. mája - štvrtok

09.00 12. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

9. mája - štvrtok

10.00 TK organizácie Depaul Slovensko

Téma: (Ne)dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova.

Bratislava, Útulok sv. Lujzy de Marillac, Jelenia 4

9. mája - štvrtok

10.00 Oslava 20. výročia vstupu Slovenska do EÚ

Podujatie je súčasťou projektu Dvadsať rokov kultúrneho rastu v zjednotenej Európe.

Bratislava, UK, Moyzesova sieň

9. mája - štvrtok

12.00 Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Správa o stave informačných systémov vo Finančnej správe SR. Rôzne.

Bratislava, miestnosť č. 31, NR SR, Námestie A. Dubčeka 1

9. mája - štvrtok

16.30 Vernisáž Čipkované radosti - Protiklady

Výstava potrvá do 31. mája.

Žilina, Makovického dom, Horný val 20

9. mája - štvrtok

17.30 Prednáška na tému Existuje tmavá hmota?

Prednáška Petra Matáka z Katedry teoretickej fyziky FMFI UK: Existuje tmavá hmota?

Bratislava, SNM - Prírodovedné múzeum, Objavovňa, 3. poschodie, Vajanského nábrežie č. 2

10. mája - piatok

Deň otvorených dverí v Botanickej záhrade UPJŠ

Košice, Botanická záhrada UPJŠ

10. mája - piatok

Mládež spieva (10. - 12. mája)

Celoslovenská postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov.

Prievidza

10. mája - piatok

Hackaton na tému "Digitálny a efektívny úrad bez papiera"

(10. - 11. mája)

Banská Bystrica

10. mája - piatok

Festival Objavte Gemer (10. - 12. maja)

Rožňava, Betliar, Štítnik, Zádiel, Turňa nad Bodvou

10. mája - piatok

09.00 12. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

10. mája - piatok

16.00 100. výročie založenia okresnej hasičskej organizácie DPO SR

Oslavy pri príležitosti 100 rokov založenia okresnej hasičskej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

16.00 h - zhromaždenie hasičov pred kultúrnym domom, sprievod hasičských áut, hasičské ukážky na námestí, hasičská pena pre deti, výstava hasičskej techniky

18.00 h - slávnostný program pre priaznivcov hasičstva a členov dobrovoľných hasičských zborov

Veľký Krtíš, Námestie A. H. Škultétyho

11. mája - sobota

Jarný gazdovský jarmok v Krupine

Súčasťou jarmoku bude aj výstava zvierat Slovenského zväzu chovateľov ZO Hontianske Nemce

Krupina, Amfiteáter V. Polónyiho

11. mája - sobota

Morovnianska podkova - furmanské preteky

Handlová, ihrisko pri letisku, časť Morovno

11. mája - sobota

09.00 Beh Krupanská desiatka

Dolná Krupá, futbalové ihrisko, areál

11. mája - sobota

09.00 Komunitné podujatie Ahoj sused!

Program: detské divadielko, tvorivé dielne, spoločenské hry

Bratislava, Trhovisko Miletičova

11. mája - sobota

10.00 Deň bryndze vo Vígľaši

- trh plemenných baranov

-výstava poľnohospodárskej techniky

Vígľaš, Masarykov dvor, Pstruša 339

11. mája - sobota

12.00 Detské krojové slávnosti Borský Svätý Jur

Súčasťou programu bude aj súťaž v jedení jurských nôh.

Borský Svätý Jur

11. mája - sobota

12.00 Jarné slávnosti býka a Bača fest v Čiernom

Tradičný pastiersky ceremoniál miešania a vyháňania oviec na pastviny.

- ukážky strihania oviec a podkúvania koní

- varenie halušiek a syra

Čierne, Lúka u Budoši "Dželnice"

11. mája - sobota

13.00 Deň mladých vín

Trnava, vinárstvo Mrva & Stanko

11. mája - sobota

15.00 Míľa pre mamu

Bratislava, Medická záhrada

11. mája - sobota

18.00 Rozsutec spieva

Spoločný program folklórneho súboru Rozsutec a rockovej kapely Arzén.

Žilina, Mestské divadlo, veľká scéna

11. mája - sobota

18.00 Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel - TOSTABUR

Šermiarska skupina TOSTABUR z Bratislavy, prvá skupina historického šermu na Slovensku oslavuje v tomto roku 60. výročie od svojho založenia.

Bratislava, Dancehaus, OD Terno, 1.poschodie, Stromová 16

12. mája - nedeľa

Starmus- Medzinárodný festival (12. - 17. mája)

Starmus medzinárodný festival vedy, hudby a umenia

- koncert Jeana-Michela Jarreho

Bratislava, Incheba, areál

12. mája - nedeľa

11.30 31. ročník dievčenského výstupu na Zniev

Trasa: Kláštor pod Znievom - Zniev

11.30 h - stretnutie na vrchole Znieva

Kláštor pod Znievom

12. mája - nedeľa

14.00 V Kendzicoch vešelo

Kendice, kultúrny dom

12. mája - nedeľa

15.00 Komunitné podujatie Ahoj sused!

Program: detské divadielko, tvorivé dielne, spoločenské hry

Bratislava, Park A. Hlinku