Týždenný prehľad udalostí v SR na 21. týždeň

20. mája - pondelok

Orfeus - študentský festival súčasnej hudby (20. - 24. mája)

Bratislava, VŠMU, Hudobná a tanečná fakulta, koncertná sieň Dvorana, Zochova č. 1

20. mája - pondelok

09.00 Zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady SR

Bratislava, ÚV SR, Námestie slobody č. 1

Vstup je cez vchod z Leškovej ulice od 10.30 h

20. mája - pondelok

09.30 Župný znamienkový deň

09.30 h - edukačná prednáška dermatológa

Bratislava, BSK, zasadacie priestory, Sabinovská 16

20. mája - pondelok

10.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

Prešov, Úrad PSK, veľká zasadačka, Námestie mieru 2

20. mája - pondelok

11.00 TK Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr a Letiska M. R. Štefánika v Bratislave

Témy: Aktuálny predaj zájazdov a pripravenosť cestovných kancelárií na letnú sezónu. Význam poistenia pre prípad úpadku pri detských táboroch. Cestovní šmejdi / nelegálne cestovné kancelárie a cestovné agentúry. Zakázané suveníry z dovolenky. Novinky a pripravenosť Letiska M. R. Štefánika na letnú sezónu.

Bratislava, Letisko M. R. Štefánika

20. mája - pondelok

12.15 TK pri príležitosti slávnostného podpísania zmluvy so zhotoviteľom stavby novej nemocnice v Banskej Bystrici za prítomnosti ministerky zdravotníctva SR Zuzany Dolinkovej a podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Petra Kmeca

Banská Bystrica, FNsP F.D. Roosevelta, vzdelávacie centrum EDUKA FNsP

20. mája - pondelok

13.00 Zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Bratislava, MS SR, Račianska č. 71

20. mája - pondelok

15.00 TK po okrúhlom stole odborníkov zo Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, Slovenského národného strediska pre ľudské práva, odborníkov z Ministerstva zdravotníctva SR, Generálnej prokuratúry SR, zástupcu Asociácie pre prevenciu mučenia a zástupcov verejného ochrancu práv ČR

Téma: Spolupráca v oblasti monitorovania dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím

Bratislava, hotel Crowne Plaza, miestnosť Warsaw, 1. poschodie, Hodžovo námestie 2

20. mája - pondelok

17.00 Vernisáž Pozdrav z Vojvodiny

Výstava mladých srbských umelcov pod záštitou veľvyslanca Srbskej republiky v SR Aleksandara Nakića

Žilina, God wing, Mariánske námestie 5

20. mája - pondelok

18.00 Konferencia strany SaS: Jadro v EÚ - budúcnosť alebo minulosť?

Bratislava, Liberálny dom

21. mája - utorok

Zázračný oriešok - Kniha v rozhlase, rozhlas v knihe (21. - 24. mája)

Medzinárodný festival rozhlasovej rozprávky.

Piešťany, Mestská knižnica, Školská č. 19

21. mája - utorok

Techfórum (21. - 24. mája)

10. ročník prezentácie výstupov vysokých škôl a univerzít technického zamerania

Nitra, agrokomplex, Výstavná 4

21. mája - utorok

Medzinárodný strojársky veľtrh

(21. - 24. mája)

29. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií

Nitra, agrokomplex, Výstavná 4

21. mája - utorok

08.30 Konferencia Rezidenčný monitor Q1 2024

Téma: Zhodnotenie prvého kvartálu a aktuálnej situácie na slovenskom trhu nehnuteľnosti

Bratislava, Twin City C, HubHub, Mlynské nivy 16

21. mája - utorok

09.00 Výročná konferencia Protimonopolného úradu SR

Téma: Aktuálne trendy v práve hospodárskej súťaže

Bratislava, SNG, kinosála

21. mája - utorok

09.00 TK Štátnej filharmónie Košice

Téma: 68. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar

Košice, Dom umenia, vstup služobným vchodom, Tajovského, salónik, 1. poschodie

21. mája - utorok

09.00 Schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

text, zvuk

21. mája - utorok

10.00 TK Slovenskej bankovej asociácie

Téma: Čo čaká slovenské banky v súvislosti s ESG?

Bratislava, SBA, blok G, 4. poschodie, Mýtna č. 48

21. mája - utorok

10.00 Konferencia združenia SK8

Téma: Z Európy do regiónov - Ako sa priblížiť k moderným európskym regiónom

Bratislava, Ponton, Tyršovo nábrežie

text, zvuk

21. mája - utorok

10.00 21. ročník technologickej konferencie Softecon

Transformácia - Návrat do budúcnosti

Bratislava, Cinema city, Eurovea

21. mája - utorok

10.30 Verejný odpočet činnosti Slovenského banského múzea za rok 2023

Banská Štiavnica, SBM, 1. poschodie, Kammerhofská č. 2

21. mája - utorok

11.00 TK divadla Thália Košice

Téma: Premiéra hry Leonida Zorina: Varšavská melódia. (Premiéra 23. mája)

Košice, divadlo Thália, Mojnmírova č. 1

21. mája - utorok

12.00 Zhromaždenie delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Téma: Diskusia o aktuálnej ekonomickej situácii na Slovensku a odovzdávanie Veľkej ceny SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní

Bratislava, hotel Crowne Plaza, Hodžovo námestie 2

21. mája - utorok

14.00 Oficiálne otvorenie 22. sezóny v STM-Múzeu letectva v Košiciach

Košice

21. mája - utorok

14.00 Slávnostné odovzdávanie cien Vedec roka SR

Bratislava, Moyzesova sieň Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Vajanského nábrežie 12

21. mája - utorok

17.00 Uvedenie antológie nevidiacich básnikov: Videné z nevidna

Levoča, Knižnica Jána Henkela

21. mája - utorok

18.00 Diskusia Centra vzdelávacích analýz: Duševné zdravie v školách

Ako môžu školy podporovať duševné zdravie detí?

diskusia o tom, čo školy v súčasnosti robia a ako by ich mal podporovať štát.

Bratislava, Rómerov dom, Zámočnícka 10

21. mája - utorok

18.00 Oceňovanie víťazov 20. ročníka Novinárskej ceny

Bratislava, Stará tržnica, Námestie SNP 25

21. mája - utorok

19.00 Uvedenie knihy Miroslav Danaj: Trnava - Malý Rím v bielom plášti

Trnava, Divadlo Jána Palárika, Trojičné námestie 2

22. mája - streda

Panelová výstava k 100. výročiu založenia ČSA

Košice, STM-Múzeum letectva

22. mája - streda

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezno

Brezno

22. mája - streda

09.30 Repný deň 2024

Podujatie organizuje spoločnosť Považský cukor.

Nové Sady, PD Devio, okres Nitra

22. mája - streda

10.00 Festival Záhrada plná kníh

Knižničný festival písma, slova a pohody

Rožňava, Gemerská knižnica P. Dobšinského, Kósu Schoppera 24

22. mája - streda

10.00 Podujatie Pod jednou strechou

Poradenstvo pre zdravotne znevýhodnených, ich rodinných príslušníkov a verejnosť na jednom mieste.

Banská Bystrica, Námestie SNP

22. mája - streda

10.00 Slávnostné spustenie vodozádržných opatrení

Sečovce, areál špeciálnej ZŠ, Slovenského národného povstania 827

text

22. mája - streda

10.00 TK spoločnosti Tesco - menštruačná chudoba

Téma: Menštruačná chudoba na Slovensku a riešenia na jej zmiernenie. Exkluzívny prieskum medzi Slovenkami o tom, či sú pre ne menštruačné pomôcky dostupné.

Bratislava, hotel Lindner, 13. poschodie, Outlook Bar & Lounge, Metodova 4

22. mája - streda

10.30 Otvorenie zrekonštruovaných priestorov Krajskej knižnice v Žiline

Žilina, knižnica, 1. poschodie, A. Bernoláka 47

22. mája - streda

10.30 TK primátora hlavného mesta SR Bratislava M. Valla - Nájomné byty

Téma: Mestská nájomná agentúra - fungovanie, výsledky, ktoré dosiahla za prvý rok svojej existencie a príbehy ľudí

Bratislava, Primaciálny palác, mezanín

text, zvuk

22. mája - streda

14.00 Mimoriadne rokovanie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska

Bratislava, Slovenský rozhlas, Mýtna 1

22. mája - streda

17.00 Vernisáž Ľubica Krénová: Ladislav Chudík

Výstava potrvá do 22. júna 2024.

Bratislava, SND, nová budova, foyer

22. mája - streda

17.00 Prednáška riaditeľa Múzea Polície ČR Radka Galaša

Prípad vraždy odhalený po 90. rokoch.

Brezno, Horehronské múzeum, Meštiansky dom, Námestie gen. M. R. Štefánika 13

22. mája - streda

17.00 Startup Awards Kick-off Bratislava

Bratislava, SLSP, átrium, Tomášikova č. 48

22. mája - streda

18.00 Konferencia Aká(e) energia(e) pre Európu?

Diskusia s obchodnou riaditeľkou spoločnosti Veolia Slovensko Petronelou Chovaníkovou a geografom a riaditeľom výskumu v CNRS Gillesom Lepesantom.

Vo francúzštine a slovenčine so simultánnym tlmočením, vstup voľný.

22. mája - streda

18.00 Vernisáž Príbehy z hlaholských čias

Dokumentárna putovná výstava.

Bratislava, Bulharský kultúrny inštitút, Jesenského č. 7

22. mája - streda

18.00 Tanec pri fontáne - otvorenie sezóny tančiarní

Každá tančiareň bude doplnená o ukážky a animácie lektorov z rozličných tanečných škôl.

Bratislava, pri fontáne Družba, Námestie slobody

22. mája - streda

19.00 Minifestival európskeho filmu 5×5 - slávnostné otvorenie (22. - 29. mája)

- slávnostné otvorenie bude spojené s premietaním filmu Karaoke Blues

Bratislava, Cinemax Bory

Banská Bystrica, Trenčín, Prešov a Košice

22. mája - streda

20.00 Koncert anglického speváka Roda Stewarta

Bratislava, Zimný štadión Ondreja Nepelu (Tipos Aréna), Odbojárov 9

23. mája - štvrtok

08.30 Novinársky deň: Výsadba v Tatrách – Malužiná

Malužiná, budova Lesnej správy

text

23. mája - štvrtok

08.45 Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia: Jazykové a kultúrne kontexty kresťanskej tradície slovensko-slovanské a slovensko-európske vzťahy a paralely

Na konferencii sa zúčastnia akademickí, vedeckí a vedecko-pedagogickí pracovníci z 13 krajín sveta.

Bratislava, UK, Pedagogická fakulta, Šoltésovej č. 4

23. mája - štvrtok

10.00 Otvorenie zrekonštruovanej materskej školy vo Svite

Svit, Mierová 141

23. mája - štvrtok

10.00 Zoo Bratislava - vzdelávacie ostrovy

Podujatie bude zamerané na pytliactvo a čierny obchod so zvieratami.

Bratislava, zoologická záhrada

23. mája - štvrtok

13.00 TK Slovenského národného divadla

Téma: Premiéra Fashion Ballet ´24 (24. a 25. mája - premiéry)

11.00 h - novinárska generálka

Bratislava, SND, nová budova, Operný salón, Pribinova 17

23. mája - štvrtok

14.00 MML-TGI konferencia

Zverejnenie výsledkov sledovanosti médií 2023/2024. Kultúra.

Bratislava, Binarium, the Digital Sanctuary, Staré Grunty 18

23. mája - štvrtok

17.00 Vernisáž Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1938/Československá stopa

Výstava potrvá do 13. októbra.

Prešov, krajská galéria, Hlavná 51

23. mája - štvrtok

18.30 Galavečer Učiteľská osobnosť Slovenska

Bratislava, Moyzesova sieň

23. mája - štvrtok

19.00 Koncert pod taktovkou poľsko-ruského dirigenta Andreja Borejka

Bratislava, Slovenská filharmónia

24. mája - piatok

09.00 Podujatie Parádny deň - Šport nás spája

Žilina, stredná športová škola, športový areál

24. mája - piatok

09.30 Splav a exkurzia pre novinárov - plavba po rieke Hron a jej úsekoch poškodených malou vodnou elektrárňou.

Téma: Ako prehradenia ohrozujú zdravie riek: Dôsledky a riešenia.

Hronom prevedie manažérka WWF pre ochranu vôd Martina Paulíková, hydrobiológ Tomáš Derka a biológ, ichtyológ Vladimír Kováč.

Želiezovce, stretnutie účastníkov pri malej vodnej elektrárni

https://maps.app.goo.gl/ruZT42uSqiM4FW786

24. mája - piatok

11.00 Dni Spišského Jeruzalema (24. - 26. mája)

Kultúrno-duchovný festival.

Spišské Podhradie, Spišská Kapitula

24. mája - piatok

16.00 Svätourbanské zoborské slávnosti - festival kultúry, vína a gastronómie

(24. - 26. mája)

Nitra, priestranstvo pri penzióne Artin

24. mája - piatok

18.30 Premiéra komédie Ch. Durang: Váňa a Soňa a Máša a Spike

Prešov, Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6

24. mája - piatok

19.00 Premiéra projektu Fashion Ballet ´24

Bratislava, SND, nová budova, sála opery a baletu, Pribinova 17

24. mája - piatok

19.00 Prezentácia kompilácie World Music from Slovakia Best of 2019 - 2023

Bratislava, Kácečko, Kamenné námestie 1/a

25. mája - sobota

Otvorenie parku v Považskej Bystrici

Považská Bystrica, mestský park Čistinka, sídlisko Stred

25. mája - sobota

Výstava Artrooms Moravany - Slovenské Benátky, Umenie mystifikácie

Moravany nad Váhom, kaštieľ

25. mája - sobota

Rytiersky festival Rotenstein (25. - 26. mája)

Častá, hrad Červený Kameň

25. mája - sobota

Furmanská súťaž Deň koňa

Kováčová

25. mája - sobota

09.00 Rušňoparáda - prehliadka železničných vozidiel (25. - 26. mája)

Rušňoparáda - prehliadka historických a moderných železničných vozidiel

Košice, rušňové depo, Pri bitúnku č. 2

25. mája - sobota

09.00 Dni rododendronov

Zvolen, Borová hora, arborétum, TU

25. mája - sobota

10.00 Dni Spišského Jeruzalema (24. - 26. mája)

Kultúrno-duchovný festival.

Spišské Podhradie, Spišská Kapitula

25. mája - sobota

10.00 Nájdite sa... so zvieratkom z útulku

Bratislava, Aupark, Einsteinova 18

25. mája - sobota

10.00 Láskavá Stupava - susedský festival

Stupava, stupavská synagóga

25. mája - sobota

14.00 Dobrobranie - dobrovoľníctvo, úloha neziskoviek v spoločnosti

Bratislava, Sad Janka Kráľa, smer od Auparku

25. mája - sobota

15.00 Na Urbana v Širokém

Podujatie pri príležitosti požehnávania vinohradov na sviatok Sv. Urbana.

Bratislava, komunitný vinohrad Široké, Vajnory

25. mája - sobota

17.00 Smradľavá história hygieny

Tajomstvá hygieny našich predkov.

Trnava, Kreatívne centrum, pivničné priestory, Hlavná č. 17

25. mája - sobota

19.00 Premiéra projektu Fashion Ballet ´24

Bratislava, SND, nová budova, sála opery a baletu, Pribinova 17

26. mája - nedeľa

500 kilometrov slovenských (26. - 31. mája)

07.00 h - Odjazd špeciálneho autovlaku a presun pretekárskych vozidiel z Bratislavy do Košíc

Bratislava, železničná stanica

20.00 h - Komentovaný príjazd pretekárskych vozidiel

Košice, centrum mesta

26. mája - nedeľa

Rytiersky festival Rotenstein (25. - 26. mája)

Častá, hrad Červený Kameň

26. mája - nedeľa

Burza exotov, hydiny, králikov, holubov a doplnkového tovaru pre chovateľov

Nitra, Agrokomplex, pavilón G

26. mája - nedeľa

10.00 Dni Spišského Jeruzalema (24. - 26. mája)

Kultúrno-duchovný festival.

Spišské Podhradie, Spišská Kapitula

26. mája - nedeľa

11.00 Svätourbanské zoborské slávnosti (24. - 26. mája)

Slávnostná svätá omša, ktorej celebrantom bude kňaz, maratónsky bežec a duchovný správca najväčšieho útulku pre bezdomovcov Oáza v Košiciach Mgr. Peter Gombita.

Nitra

26. mája - nedeľa

11.00 Deň valašskej kultúry a sviatok ovčiarsky

Pohronská Polhora, salaš Zbojská

26. mája - nedeľa

16.00 Mlieko & Med - benefičný koncert

Benefičný koncert na pomoc Izraelu v kríze

Šaštín Stráže, synagóga