Týždenný prehľad udalostí v SR na 23. týždeň

3. júna - pondelok

08.30 Brífing zástupcov Banskobystrického samosprávneho kraja

Téma: Odovzdanie staveniska kruhového objazdu Zvolen - Rákoš.

Prestavba križovatky v časti Rákoš pri vjazde do Zvolena zo Sliača a z rýchlostnej cesty R1 od Banskej Bystrice sa stane skutočnosťou.

Zvolen, stavenisko, v časti uzavretej komunikácie

3. júna - pondelok

09.30 Stretnutie štátneho tajomníka ministerstva cestovného ruchu M. Harbuľáka s médiami

Stretnutie štátneho tajomníka Ministerstva cestovného ruchu a športu SR s médiami

Téma: Otvorenie letnej turistickej sezóny

Bratislava, MCRaŠ SR, budova Sklad 7, pri Eurovei, parkovanie Eurovea

3. júna - pondelok

09.30 TK o rozšírení verejného vodovodu a kanalizácie v lokalite Rybníčky

Demänovská Dolina, hotel Tri studničky

3. júna - pondelok

10.00 Sprístupnenie veže horného kostola banskoštiavnickej Kalvárie (II. etapa)

Banská Štiavnica, Infocentrum - Kalvária, Pod Kalváriou 2

3. júna - pondelok

19.00 Večer Národného filmového archívu Praha, počas ktorého jeho predstavitelia uvedú digitalizované filmy priekopníka českej kinematografie Jana Kříženeckého.

Bratislava, kino Lumiére, Špitálska 4

3. júna - pondelok

19.00 SAVinči kaviareň - Sú naše peniaze v bezpečí?

Na tému "Sú naše peniaze v bezpečí? Tajomstvá kryptografie, ktoré môžeme prezradiť." bude prednášať riaditeľ Matematického ústavu SAV, v.v.i., odborník v oblasti teoretickej kryptológie a bezpečnosti komunikácie Karol Nemoga.

Bratislava, Kácečko, Kamenné námestie

4. júna - utorok

27. archívne dni na Slovensku (4. - 6. júna)

Téma: Ženy v archívnych prameňoch

Bratislava, Primaciálny palác, Stará radnica, Múzeum mesta Bratislavy

4. júna - utorok

09.00 Workshop Ako podporiť rozvoj biometánu na Slovensku

Organizuje Slovenský plynárenský a naftový zväz.

Bratislava, SPP, kongresová sála Dunaj, Mlynské nivy 44/c

4. júna - utorok

10.00 TK Horskej služby Pieninského národného parku a Horskej služby Čergov

Téma: MV SR odmieta pomoc tretieho sektora - pochybné rozhodnutie o neudelení akreditácie pre IZS. Predložená novela zákona č. 544/2002 Z. z. o HZS.

Červený Kláštor, kláštor kartuziánov

4. júna - utorok

10.15 Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 31, Námestie A. Dubčeka 1

4. júna - utorok

11.30 Podujatie pri príležitosti výroby 5 miliónov automobilov v závode Kia

Slávnostné podujatie pri príležitosti výroby 5 miliónov automobilov v závode Kia Slovakia v Tepličke nad Váhom

Teplička nad Váhom, Kia Slovakia

4. júna - utorok

12.00 Výročný snem Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov

- Vyhodnotenie činnosti SAMP

- odovzdanie ocenenia spolupracujúcim organizáciám

13.30 h - TK

Bratislava, SAMP, Dom podnikateľov, Drieňová 37

4. júna - utorok

15.00 Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

Bratislava, NR SR, Bratislavský hrad, areál, pri Mikulášskej bráne, zasadacia miestnosť výboru na 2. poschodí

4. júna - utorok

16.30 Vernisáž Výtvarné spektrum Košického kraja

Súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby potrvá do 30. júna.

Košice, Východoslovenské múzeum, historická účelová budova, Námestie Maratónu mieru 2

4. júna - utorok

17.00 Slávnostné otvorenie galérie UAT

- prvá výstava Svety Fantázie - Mystery Worlds.

Galéria vystavuje iba diela študentov.

Bratislava, galéria UAT, Zámočnícka 4

4. júna - utorok

18.00 Uvedenie knihy: Mestský rozvoj pre koho? Bratislavské Lido medzi vágnym terénom a expanziou centra.

Bratislava, pri Mýtnom domčeku, petržalská strana Starého mosta

4. júna - utorok

18.00 50 rokov divadla v Trnave

Oslava príbehu 50 sezón Divadla Jána Palárika v Trnave

Trnava, divadlo, veľká sála, Trojičné námestie 2

5. júna - streda

Zlatá priadka - 51. ročník

Šaľa, dom kultúry

5. júna - streda

June Film Fest - otvárací ceremoniál

Medzinárodný filmový festival bude v dňoch 5. - 9. júna.

Trnava, kino Hviezda, Paulínska 1

5. júna - streda

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

Prešov

5. júna - streda

08.00 Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny v škole - zážitková konferencia

Prezentácia spôsobov efektívneho implementovania

dobrovoľníctva do školského prostredia.

Prešov, Prešovská univerzita, 17. novembra 15

5. júna - streda

09.00 Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 148, Námestie A. Dubčeka 1

5. júna - streda

10.00 Súťaž Spev bez hraníc

Košice, miestny úrad, radničná sála, Hviezdoslavova 7

5. júna - streda

10.00 TK Národnej banky Slovenska

Téma: Správa o finančnej stabilite NBS

Bratislava, NBS, kongresová sála, Ulica I. Karvaša 1

5. júna - streda

16.00 Uvedenie knihy Začíname s príkrmami

Bratislava, Prüger-Wallnerova záhrada

5. júna - streda

17.00 Program: Energia ženy - dramatické pásmo

Podujatie sa koná v rámci konferencia 27. archívne dni na Slovensku

Bratislava, Múzeum mesta Bratislavy, Faustova sieň

5. júna - streda

18.00 Vernisáž a vyhodnotenie krajského kola celoslovenskej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2024.

- slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení najúspešnejším autorom krajského kola celoslovenskej postupovej súťaže AMFO 2024

Žilina, Nordcity, Poštová č. 1

5. júna - streda

19.00 Stretnutie tvorcov filmu Hranice Európy s médiami po projekcii filmu.

Zúčastní sa režisérka filmu Apolena Rychlíková a slovenský producent filmu Peter Kerekes.

Bratislava, A4-priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2

6. júna - štvrtok

Share - medzinárodný festival univerzít tanca (6. - 9. júna)

Bratislava, VŠMU

6. júna - štvrtok

07.45 Festival Fourfes - súťaže odborných zručností žiakov krajín V4

Súťaže odborných zručností žiakov krajín V4 sa zúčastní 120 súťažiacich v kategóriách kuchár, čašník, barman, barista, someliér, kaderník, kozmetik a obchodný pracovník.

Rimavská Sobota, dom kultúry, estrádna sála

6. júna - štvrtok

08.00 Deň otvorených dverí v Štátnom archíve v Trnave (6. - 7. júna)

Téma: Od plyšového medvedíka po šach. Hry a hračky v priebehu storočí.

Trnava, Štefánikova 7

6. júna - štvrtok

09.00 Ústavnoprávny výbor NR SR

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 150, Námestie A. Dubčeka 1

6. júna - štvrtok

09.00 Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 33, Námestie A. Dubčeka 1

6. júna - štvrtok

10.00 Celoslovenská súťaž SOŠ v oblasti BOZP - 49. ročník

Celoslovenská súťaž žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Žilina, Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová č. 2

6. júna - štvrtok

10.00 Prehliadka priestorov novej rehabilitačnej Nemocnice Agel Bratislava

Bratislava, Ďumbierska 3/I

6. júna - štvrtok

10.00 TK organizačného tímu MFF Art Film Košice 2024

Téma: Informácie týkajúce sa hostí, sekcií, industry programu aj sprievodného programu medzinárodného filmového festivalu

Košice, DKC Veritas, Dominikánske námestie 8

6. júna - štvrtok

11.00 TK o festivale animovaných filmov Fest Anča

TK o 17. ročníku medzinárodného festivalu animovaných filmov Fest Anča (25. - 29. júna)

Bratislava, kino Lumiére, Špitálska 4

6. júna - štvrtok

11.00 TK Slovenskej národnej galérie - nová výstava

Téma: Otvorenie výstavy Jozef Sušienka: Lekcia krajiny

Bratislava, nádvorie SNG, vstup cez piazzettu Karola Vaculíka na Riečnej

6. júna - štvrtok

11.00 TK poradenského centra Alej

Záverečná TK projektu "Spolu s nami – Rozšírenie poradenských a podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti" a osvetovej kampane zameranej na tému násilia páchaného na ženách a v partnerských vzťahoch.

Bratislava, Rómerov dom, Zámočnícka 10

6. júna - štvrtok

11.00 Petržalská kvapka krvi

Odber krvi bude vykonávať výjazdový tím Národnej transfúznej stanice SR.

Pre účasť je nutná online rezervácia prostredníctvom formulára na webe petrzalka.sk/kvapkakrvi

Bratislava, Cik Cak Centrum, Jiráskova 3

7. júna - piatok

Bratislavské zberateľské dni (7. - 8. júna)

Bratislava, výstavisko Incheba Expo, Viedenská cesta 3 - 7

7. júna - piatok

Medzinárodný festival Divadelná Nitra (7. - 12. júna)

Nitra

7. júna - piatok

09.00 Dobrovoľnícke podujatie Naše Mesto 2024

- celoslovenské podujatie

7. júna - piatok

09.00 Ústavnoprávny výbor NR SR

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 150, Námestie A. Dubčeka 1

7. júna - piatok

09.00 Otvorenie Centra popularizácie fyziky TTSK

- ukážkový workshop so žiakmi na tému prírodné zdroje energie

Na podujatí sa zúčastní predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič a zástupcovia Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy

Trnava, Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska č. 1

7. júna - piatok

10.00 TK pri príležitosti otvorenia kúpeľnej sezóny v B. Kúpeľoch

Téma: Hospodárske výsledky, investície a očakávaný vývoj v roku 2024

Bardejovské Kúpele, hotel Alexander, kongresová sála

7. júna - piatok

11.00 TK organizátorov 58. ročníka Horehronských dní spevu a tanca v Heľpe

Banská Bystrica, SOS, nádvorie, Dolná 35

7. júna - piatok

11.00 TK Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu

TK sa bude konať pri príležitosti zasadnutia valného zhromaždenia.

Téma: Letná turistická sezóna, Prezentácia aplikácie Širava travel

11.30 h - Otvorenie letnej turistickej sezóny

Zemplínska šírava, hotel Thermalpark Šírava

7. júna - piatok

13.00 TK predstaviteľov Českej konferencie rektorov (ČKR), Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVM SR) a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM)

Téma: Závery rokovania a spoločné vyhlásenie ČKR a SRK

Trnava, UCM, Bučianska 4

7. júna - piatok

16.00 Premietanie filmu Krok za krokom

Sereď, SNM-Múzeum židovskej kultúry, Múzeum holokaustu, Kasárenská 54

8. júna - sobota

07.00 Voľby do Európskeho parlamentu

8. júna - sobota

Víkend otvorených parkov a záhrad (8. - 9. júna)

Celoslovenské podujatie

8. júna - sobota

Burza starožitností a gazdovské trhy

Trenčín, Expo Center, K výstavisku 14

8. júna - sobota

09.00 Historický festival Stredovek v Sade

Bratislava, Sad Janka Kráľa

8. júna - sobota

10.00 Cyklojazda v okolí Trnavy

Štart je z Námestia sv. Mikuláša

Trnava

8. júna - sobota

10.00 Ruže 2024 - Medzinárodná výstava ruží (8. - 9. júna)

Ivanka pri Dunaji, kaštieľ

8. júna - sobota

10.00 Prehliadka národnej kultúrnej pamiatky remorkér Šturec s odborným výkladom

registrácia: [email protected]

Bratislava, Zimný prístav, Pribinova ulica, pod mostom Apollo, brána č. 7

8. júna - sobota

10.30 Oslavy 100. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Blatnom

10.30 h - Sprievod členov DHZ Blatné a ďalších DHZ a techniky

Blatné, Šarfická ulica

11.00 h - Deň otvorených dverí v hasičskej zbrojnici

14.00 h - Ukážky hasičskej techniky

14.30 h - Ukážky služobnej kynológie a sebaobrany Vojenskej polície

15.00 h - Ukážka vyprostenie zranenej osoby z havarovaného vozidla pomocou hasičskej techniky DHZ Stupava

Blatné, školský dvor

9. júna - nedeľa

09.30 Ovenálie - celoslovenské ovčiarske slávnosti

- súťaž o Majstra syrára

- najlepší ovčí a kozí syr

- súťaž o najkrajšiu syrovú tortu

- súťaž v ťahaní syrovej nite

- súťaž vo varení gulášu z ovčieho - kozieho mäsa

Východná, amfiteáter

9. júna - nedeľa

13.00 Folkloristi, na hrad!

1. ročník výstupu na Lietavský hrad

Lietavská Svinná, ihrisko, Lietavský hrad