Týždenný prehľad udalostí v SR na 7. týždeň

12. februára - pondelok

Národný týždeň manželstva (12. - 18. februára)

12. februára - pondelok

09.00 10. schôdza Národnej rady SR

Poslanci žiadajú prerokovať Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Martine Šimkovičovej, poverenej riadením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (tlač 194).

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

12. februára - pondelok

09.00 TK ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča

Téma: Informácie o vyplácaní priamych platieb pre poľnohospodárov za rok 2023 a zverejnenie harmonogramu ich vyplácania za rok 2024

Bratislava, MPRV SR, 3. poschodie, foyer pred kanceláriou ministra, Dobrovičova 12

12. februára - pondelok

10.00 Webinár Uhlíková neutralita 2050: Energetické a emisné scenáre 2024

Téma: Predstavenie scenárov, ktoré povedú k splneniu Nariadenia o spoločnom úsilí do roku 2030 a k uhlíkovej neutralite do roku 2050

Organizuje Prognostický ústav CSPV SAV.

10.00 h - Budovy

14.00 h - Energetika

Podujatie bude prebiehať online.

12. februára - pondelok

10.00 Zasadnutie Prešovského samosprávneho kraja

Online prenos bude k dispozícii na TASR TV.

Prešov, Úrad PSK, Námestie mieru 2

12. februára - pondelok

10.30 TK Odborového zväzu KOVO

Témy: Postoj OZ KOVO k problematickej situácii v medzimestskej doprave v BBSK po zavedení nového integrovaného dopravného systému.

Celková situácia v autobusovej doprave, dôvody nedostatku vodičov a úskalia verejných obstarávaní, ktoré nie sú jednotne zadefinované v slovenskej legislatíve.

Bratislava, budova JMF, 3. poschodie, kancelária č. 308 OZ KOVO, Ulica ČSA 25

12. februára - pondelok

14.00 Slávnostné preberanie vecného daru od VOP Nováky

Za účasti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku.

Bojnice, Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, budova A, vestibul, Nemocničná 2

12. februára - pondelok

14.30 Rokovanie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska

Bratislava, Slovenský rozhlas, Mýtna 1

12. februára - pondelok

16.00 Benefičný bowlingový turnaj

Výťažok z turnaja bude venovaný rodinám v núdzi v rámci Nadácie PSK pre podporu rodiny.

Prešov, Bowling pri trati, Jazdecká 1/A

13. februára - utorok

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Trnava

13. februára - utorok

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica

Banská Bystrica, MsÚ, Československej armády 26

13. februára - utorok

09.00 9. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

13. februára - utorok

09.00 2. zasadnutie Súdnej rady SR

Bratislava, Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8

13. februára - utorok

11.00 TK Slovenskej akadémie vied

Téma: Areál SAV v Bratislave sa môže zmeniť na špičkový vedecký kampus otvorený verejnosti

TK bude spojená s prezentáciou víťazného urbanistického návrhu v anglickom a slovenskom jazyku.

Bratislava, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., prízemie vľavo, Dúbravská cesta 9

13. februára - utorok

11.00 TK o festivale Konvergencie

Téma: Programové zámery 25. ročníka festivalu, jeho hlavnej jesennej časti i program zimných Konvergencií

Bratislava, SNG, Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov

13. februára - utorok

13.00 Novinárska projekcia česko-slovenského filmu Tancuj Matylda

15.00 h - TK za účasti tvorcov a hercov filmu

Bratislava, Cinema City Eurovea

13. februára - utorok

18.00 Festival Konvergencie 2024/Mozart - Mustonen​

(13. - 25. februára)​

Bratislava, Slovenská národná galéria

13. februára - utorok

19.00 Premiéra českého filmu Tancuj Matylda

V réžii Petra Slavíka.

Bratislava, Cinema City Eurovea

13. februára - utorok

19.00 Premiéra českej komédie Franta mimozemšťan

V réžii Rudolfa Havlíka.

Bratislava, Cinema City Aupark, sála č. 3

14. februára - streda

Zasadnutie Trnavského samosprávneho kraja

Trnava

14. februára - streda

2. zasadnutie Súdnej rady SR

Bratislava, Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8

14. februára - streda

DOD Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach

Košice, Popradská 66

14. februára - streda

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezno

Brezno

14. februára - streda

09.00 9. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

14. februára - streda

09.00 DOD Strednej zdravotníckej školy

Bratislava, SZŠ, Strečnianska 20

14. februára - streda

10.00 DOD v modelovej inkluzívnej škole Alma

Zvolen, Jilemnického 1

14. februára - streda

11.00 Otvorenie dobrodružného zábavno-vzdelávacieho parku Šmolkovia Magický svet

Bratislava, Sport Mall (oproti krematóriu), Hodonínska 27

15. februára - štvrtok

2. zasadnutie Súdnej rady SR

Bratislava, Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8

15. februára - štvrtok

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Dolný Kubín

Dolný Kubín, MsZ, Hviezdoslavovo námestie 2

15. februára - štvrtok

09.00 9. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

15. februára - štvrtok

10.00 Otvorenie zrekonštruovaného strediska odborného výcviku pre odbor cukrár

Martin, SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11

15. februára - štvrtok

10.30 TK Slovenskej komory zubných lekárov

Téma: Aktuálna situácia a možné ohrozenia pri poskytovaní zubnolekárskej starostlivosti v roku 2024

Bratislava, hotel Lindner, sála Praha, 3. poschodie, Metodova 4

15. februára - štvrtok

11.00 TK predstaviteľov Slovenskej národnej galérie

Téma: Prvá tohtoročná výstava Marka Blaža: Celý človek

Bratislava, SNG, Riečna 1

16. februára - piatok

Nitradog - medzinárodná výstava psov

16. - 18. februára

Nitra, Agrokomplex

16. februára - piatok

Otvorenie výstavy Marko Blažo: Celý človek

Výstava potrvá do 26. mája.

Bratislava, SNG, premostenie, 1. poschodie, Rázusovo nábrežie 2

16. februára - piatok

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Bratislava, Úrad BSK, Sabinovská 16

16. februára - piatok

09.00 9. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

16. februára - piatok

11.00 TK občianskeho združenia Onkoinfo

Pri príležitosti inovácie webového portálu Onkoinfo.sk.

Téma: Odborné informácie zachraňujú život

Bratislava, Európske informačné centrum, Palisády 29

17. februára - sobota

15.00 Zimné slávnosti Hornonitria - Pamätnica J. Strečnaského

Pamätnica Jozefa Strečnaského - 23. ročník súťažnej prehliadky inštrumentalistov - neprofesionálnych interpretov ľudovej piesne

Poluvsie, kultúrny dom

18. februára - nedeľa

Akcie nie sú hlásené.