ÚDZS: Audítori upozornili na riziká vo VšZP aj Dôvere

Bratislava 1. augusta (TASR) - Audítori upozorňujú na riziká v štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) i súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera, ktoré môžu v budúcnosti zmeniť pohľad na ich hospodársku situáciu. Súkromná Union zdravotná poisťovňa zase neodovzdala účtovnú závierku ani nezverejnila výročnú správu načas. Poukázal na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

VšZP v účtovnej závierke uviedla, že v dôsledku minuloročnej straty 154 miliónov eur jej vlastné imanie koncom roka dosiahlo 41 miliónov eur, čo je iba percento z odhadovaných výnosov za rok 2023. Na tento rok poisťovňa odhadla finančné riziká v podobe zvýšených výdavkov a znížených príjmov vo výške 230 miliónov eur. Štátna poisťovňa v strate sa spolieha na pomoc jediného akcionára - ministerstvo zdravotníctva. Na pomoc rezortu sa odvolal aj audítor. ÚDZS pripomenul, že ak nedôjde k ozdraveniu VšZP, je pripravený zaradiť VšZP pod nútenú správu. "Situácia vo VšZP vyžaduje razantné úsporné opatrenia, alebo, čo je však len dočasné a najmä nesystémové riešenie, dodatočnú likviditu zo strany ministerstva zdravotníctva," upozornila predsedníčka úradu Renáta Bláhová.

Pri Dôvere audítor upozornil, že ku koncu účtovného obdobia vykázala znehodnotenie poistného kmeňa vo výške 168,8 milióna eur.

Úrad pripomína, že táto účtovná operácia má priamy vzťah so spojením zdravotných poisťovní Apollo a Dôvera v roku 2009, keď sa vytvorený poistný kmeň ocenil na vyše 484 miliónov eur, čím vznikol účtovný zisk. Za účtovanie poistného kmeňa dostala Dôvera vlani trojmiliónovú pokutu. Finančné riaditeľstvo SR odvolanie poisťovne zamietlo, o spore bude rozhodovať súd. Audítor upozornil, že výsledok žaloby Dôvery môže mať dopad na jej účtovnú závierku.

V prípade Union ZP úrad upozornil, že poisťovňa nezvládla v lehote odovzdať účtovnú závierku ani zverejniť výročnú správu. "O tejto závažnej skutočnosti bude úrad informovať nielen holandského akcionára spoločnosti, ale aj Finančnú správu, Ministerstvo financií SR, ako aj audítorov spoločnosti, keďže to vyvoláva otázky ohľadne možného rozvratu interných kontrol tejto poisťovne," ozrejmil ÚDZS.

VšZP deklaruje, že spolu s ministerstvom zdravotníctva prijala opatrenia na posilnenie stability spoločnosti a postupne ich zavádza do praxe. "Opatrenia sú pripravené tak, aby nedošlo k obmedzeniu zdravotnej starostlivosti pre poistencov VšZP. Žiadne z týchto opatrení tak poistenec nepocíti," ubezpečila poisťovňa v reakcii pre TASR.

UPOZORNENIE: TASR požiadala o reakciu Dôveru a Union ZP.