ÚPN: Pri príležitosti výročia okupácie Československa pripravil viaceré aktivity

Bratislava 21. augusta (TASR) - Ústav pamäti národa (ÚPN) pripravil pri príležitosti 55. výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na územie vtedajšieho Československa sériu aktivít. Patrí medzi ne prehľad kľúčových udalostí, sprístupnenie kópií dobových dokumentov, tematické video či tematická cesta v turistickej aplikácii. TASR o tom informoval hovorca ÚPN Michal Miklovič.

Krátke tematické video predstavuje verejnosti materiály, ktoré sa viažu k augustu 1968. Sú medzi nimi nielen dokumenty bývalej Štátnej bezpečnosti (ŠtB), ale aj mnohé fotografie a dobové materiály, ktoré ústav získal za uplynulé roky akvizičnou činnosťou.

V spolupráci s Policajným zborom pripravil prehľad udalostí, ktoré sa udiali 21. augusta 1968 na Slovensku. A to vrátane stretov občanov s vojakmi okupačných armád, ktoré vyústili aj do obetí na životoch. ÚPN pokračuje zároveň vo zverejňovaní dokumentov z obdobia neslobody. Na tematickej webovej stránke www.21august1968.sk zverejnil dokumenty viažuce sa k augustu 1968 podľa jednotlivých okresov.

Pre turistickú aplikáciu Smart Guide pripravil digitálneho sprievodcu Rok 1968 v Bratislave. Prehliadková trasa ponúka desať miest v Bratislave, na ktorých sa odohrali nielen kľúčové politické udalosti, ale aj ikonické kultúrne a umelecké podujatia. Udalosti vedúce k invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a dôsledky, ktoré táto udalosť mala na spoločnosť, približuje výstava na Štúrovom námestí v Trenčíne. Potrvá do 10. septembra.

Bližšie informácie k aktivitám sú dostupné na webe ÚPN.