ÚSVRK:Stále sa dajú predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku MOaPS

Bratislava 26. júla (TASR) - Stále je možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom Miestne občianske a preventívne služby (MOaPS). Termín uzatvorenia prvého hodnotiaceho kola je v pondelok (31. 7.). TASR o tom informoval z Kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) Michal Šľachta.

"Miestne občianske a preventívne služby sú úspešným pokračovaním projektov, ktoré pomáhajú obciam a marginalizovaným rómskym komunitám (MRK) v mnohých oblastiach," uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero. Od spustenia výzvy bolo doručených viac ako 270 žiadostí. Hero preto vyzval, aby sa zapojili aj ďalšie obce.

Hlavným cieľom využitia MOaPS je podľa Šľachtu posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja a aktivity prevencie, ako sú napríklad zníženie páchania protispoločenských činností či udržiavanie verejného poriadku v obciach, v ktorých žijú obyvatelia MRK.

Výzva bola vyhlásená 30. júna tohto roka a je na ňu vyčlenených 50 miliónov eur zo zdrojov Európskej únie. "Obce si budú môcť zamestnať dvoch až 12 príslušníkov tímu MOaPS," doplnil Šľachta.