V spore týkajúcom sa Národného futbalového štadióna rozhodne Súdny dvor EÚ

Bratislava 8. septembra (TASR) - V spore týkajúcom sa Národného futbalového štadióna bude rozhodovať Súdny dvor Európskej únie (EÚ). V prejudiciálnom konaní, ktorým Súdny dvor EÚ podáva právny výklad, dala európska inštancia za pravdu názoru štátu o porušení pravidiel verejného obstarávania. Tvrdí to úrad podpredsedníčky vlády SR, ktorá prevzala agendu bývalého vicepremiéra pre legislatívu.

"Vzhľadom na uvedené úrad podpredsedníčky vlády za tohto stavu konaní zotrváva na svojom postoji a nevidí dôvod na zmenu stratégie," uviedla štátna tajomníčka úradu podpredsedníčky Edita Pfundtner.

Súdny dvor EÚ vychádzal zo záverov právnej analýzy, ktorú urobila vláda. Podľa tejto analýzy je zmluva o poskytnutí dotácie z roku 2013, ktorú dostala spoločnosť Národný futbalový štadión (NFŠ) vo výške 27,2 milióna eur na výstavbu štadióna, neplatná. Rovnako za neplatnú označuje analýza zmluvu o budúcej kúpnej zmluve z roku 2016, podľa ktorej má štát odkúpiť štadión.

Vychádzajúc zo záverov analýzy preto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR žiada vrátenie dotácie, ktoré v zastúpení štátu NFŠ poskytlo. Spoločnosť si, naopak, nárokuje na vyplatenie 48 miliónov eur ako zmluvnú pokutu za neuzavretie kúpnej zmluvy a ďalších vyše 43 miliónov eur ako náhradu škôd, ktorý jej mal postup štátu spôsobiť. NFŠ okrem iného tvrdí, že dotácia bola riadne a v súlade so všetkými pravidlami odsúhlasená Európskou komisiou.

Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna, rovnako poskytnúť vyše 27-miliónovú dotáciu. V lete 2020 vláda oznámila, že na základe právnych analýz štadión neodkúpi. Rovnako na podnet úradu vlády prijala polícia trestné oznámenia týkajúce sa podozrenia na porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku a zneužitie právomoci verejného činiteľa.