Vláda bude rokovať o energiách, mimoriadnej situácii či ekologických témach

Bratislava 13. septembra (TASR) - Mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 by sa mala skončiť 15. septembra o 6.00 h. O jej odvolaní bude v stredu rokovať vláda. Mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 vyhlásila vláda od 12. marca 2020. V súčasnosti na Slovensku platí aj mimoriadna situácia pre hromadný prílev cudzincov v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Kabinet premiéra Ľudovíta Ódora by sa mal tiež venovať ekologickým témam, a to zonácii Slovenského krasu, vyhláseniu prírodnej rezervácie Devínska Kobyla či návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt Revitalizácia vodného toku Morava.

Ďalším tematickým okruhom na programe stredajšieho rokovania vlády je energetika. Novelou nariadenia o stanovení maximálnej ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov by sa mali znížiť kompenzácie štátu dodávateľom energií. Štát mení spôsob výpočtu tak, že viac zohľadňuje aktuálne nižšie ceny energií na trhoch.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripravilo na rokovanie vlády tiež návrh opatrení vo všeobecnom hospodárskom záujme na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny na Slovensku v roku 2024. Cieľom návrhu je zabrániť negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny odberateľov z domácností. Cena elektriny by sa tak v budúcom roku nemala výraznejšie meniť.

Vláda by mala odpustiť samosprávam pôžičky, ktoré získali od štátu ešte počas pandémie nového koronavírusu v celkovej výške takmer 152 miliónov eur. Kabinet v stredu bude rokovať o návrhu Ministerstva financií (MF) SR na zníženie štátnych finančných aktív v tejto sume, čím príslušná pohľadávka voči mestám a obciam zanikne. Rezort financií to má zabezpečiť do konca októbra tohto roka.

V čase krízovej situácie a v období do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení krízovej situácie by mohli nocľahárne poskytovať sociálnu službu počas celého dňa všetkým prijímateľom tejto sociálnej služby. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR.

Z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pochádza aj návrh, podľa ktorého nebude valorizácia dôchodkových dávok, sociálneho dôchodku z dôvodu invalidity, rodičovského príspevku, úrazovej a pozostalostnej úrazovej renty v tomto roku považovaná za príjem na účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi. Pri posudzovaní príjmu bude rozhodujúca výška dávky, ktorú mala osoba vlani, bez jej zvýšenia v tomto roku.