Vláda bude rokovať o investičnom stimule či boji proti obchodovaniu s ľuďmi

Bratislava 18. októbra (TASR) - Spoločnosť Winkelmann Building + Industry Slovakia v Rimavskej Sobote by mohla dostať štátnu investičnú pomoc v hodnote približne 41,25 milióna eur vo forme dotácie. Tá má byť určená na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, pričom do konca roku 2025 má byť vytvorených 452 nových pracovných miest. Vyplýva to z návrhu, o ktorom bude v stredu rokovať vláda.

Kabinet premiéra Ľudovíta Ódora má schvaľovať aj zmenu využitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov pre ministerstvo obrany v sume takmer 5,3 milióna eur, ktoré mali byť pôvodne využité pri rekonštrukcii budovy pre prápor Istar v Prešove a tiež na nákup vybavenia a strojov. Po novom majú peniaze použiť na nákup pásových obrnených vozidiel, ktoré Slovensko kupuje od Švédska.

Ministri sa tiež budú zaoberať návrhom Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2024-2028. Podľa predkladateľov z ministerstva vnútra sa chce zamerať na vytvorenie efektívnych nástrojov na včasnú identifikáciu, ochranu a pomoc obetiam, najmä so zreteľom na osoby v zraniteľnom postavení. Prispieť má aj k úspešnému stíhaniu páchateľov a uloženiu spravodlivého trestu. V tejto oblasti definuje materiál ako jeden zo strategických cieľov úpravu legislatívy, týkajúcej sa zvýšenia trestnej sadzby pri trestných činoch obchodovania s ľuďmi, ale aj riešenia toho, ako zamedziť ukladaniu podmienečných trestov.

Medzi bodmi zaradenými na rokovanie je aj technická úprava v septembri schváleného vzorca, podľa ktorého má štát vyplácať kompenzácie dodávateľom energií v roku 2023, ale aj návrh dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o hospodárskej spolupráci. Ten zakladá Spoločnú komisiu pre hospodársku spoluprácu zloženú zo zástupcov príslušných orgánov zmluvných strán s cieľom koordinovať a podporovať bilaterálnu hospodársku spoluprácu, ktorá sa bude stretávať striedavo v oboch krajinách.