Vláda bude rokovať o situácii v okresoch Poltár a Rimavská Sobota

Bratislava 19. júna (TASR) - Hodnotenie úrovne rozvoja okresov by sa malo v budúcnosti zmeniť. Súčasné kritérium miery nezamestnanosti sa má rozšíriť o ďalšie oblasti, ako napríklad demografické trendy, respektíve prístup k základným utilitám, ktoré majú zásadný vplyv na podobu a kvalitu života v regiónoch, dostupnosť verejných služieb, ako aj obslužnosť územia. Vyplýva to z návrhu legislatívneho zámeru zákona o podpore prioritných okresov, o ktorom bude v stredu rokovať v Rimavskej Sobote vláda.

Hlavným bodom programu výjazdového rokovania vlády bude Analýza sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Rimavská Sobota a Poltár s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.

Kabinet by sa mal zaberať aj návrhom novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. Tá by mala upraviť bezodplatný prevod pozemkov štátu v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) na obce a vyššie územné celky. Novelu by následne mal parlament prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.