Vláda: Nového šéfa ÚOOÚ SR navrhne parlamentu kabinet bez hodnotiacej komisie

Bratislava 24. apríla (TASR) - Kandidáta na nového šéfa Úradu na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) SR navrhne Národnej rade SR vláda bez odporúčania hodnotiacej komisie. Kabinet zrušil uznesenia predchádzajúcich vlád o spôsobe výberu vhodného kandidáta, argumentuje tým, že neviedli k obsadeniu postu.

Úrad vlády (ÚV) SR v návrhu pripomenul, že ÚOOÚ je bez predsedu od konca apríla 2020, keď parlament odvolal dovtedajšiu šéfku Soňu Pőtheovú. Upozornil, že postup predchádzajúcich vlád pri hľadaní jej nástupcu, pri ktorom mala vláde odporúčať vhodných kandidátov viacčlenná hodnotiaca komisia vo výberovom konaní, k riešeniu neviedol. "Podľa pravidiel, ktoré si nastolila predošlá vláda, sa nepodarilo vybrať vhodného kandidáta na obsadenie uvedenej funkcie," dodal ÚV SR.

Argumentujúc snahou o urýchlené obsadenie prázdneho postu preto ÚV SR navrhol zrušenie uznesení bývalej vlády a postup v zmysle zákona, ktorý uvádza, že "na čele úradu je predseda, ktorého volí a odvoláva Národná rada SR na návrh vlády SR".

ÚOOÚ vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri ich spracúvaní. Funkčné obdobie predsedu je päť rokov. Úrad zriadili 1. septembra 2002.